Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersStuderen met een functiebeperking

Studeren met een lichamelijke beperking

Bij een lichamelijke beperking gaat het om een beperking die je hindert in de voortbeweging of het uithoudingsvermogen.

 • fysieke handicaps
 • chronische ziekten (bijvoorbeeld: spierziekten of energiestoornissen)
 • tijdelijke aandoeningen (bijvoorbeeld: rsi of de gevolgen van een ongeluk)

Toegankelijkheid gebouwen

De gebouwen van de universiteit voldoen aan de richtlijnen van het 'Handboek voor Toegankelijkheid'. Maar vanwege het monumentale karakter van sommige gebouwen is de hoofdingang niet altijd toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het Academiegebouw heeft een zijingang die geschikt is voor rolstoelgeruikers. Via deze ingang heb je direct toegang tot de lift waarmee je op alle verdiepingen kunt komen. Ook bevatten de gebouwen een gehandicaptentoilet.

Als je studiebelemmeringen ervaart, proberen we die samen met jou zo goed mogelijk weg te nemen. Voorbeelden zijn:

 • In de collegezalen en tentamenruimten is plaats voor rolstoelen. In bijzondere gevallen is het mogelijk om in de onderwijs- of computerruimten een aangepaste stoel te plaatsen. In overleg zijn ook andere voorzieningen mogelijk.
 • Als er sprake is van een beperking in het uithoudingsvermogen, dan wordt ook gekeken naar het mogelijke studietempo.
 • Als je vanwege je beperking studievertraging oploopt, dan kun je financiële ondersteuning krijgen.

Wat moet je doen?

 1. Maak een afspraak met de studieadviseur van je opleiding en bespreek de mogelijkheden die er zijn bij je opleiding.
 2. Maak een afspraak met een studentendecaan van het Studenten Service Centrum. Een studentendecaan
  • informeert je over de financiële en juridische regelingen.
  • stelt een aanbevelingsbrief op voor aanpassingen in het onderwijs.

Neem een medische (of psychologische) verklaring mee naar de gesprekken. Als je wilt, mag je een coach of een ouder meenemen.

Belangrijk
Houd je aan de gemaakte afspraken. Anders kom je niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Meer informatie?

 • Om rsi (repetitive strain injury) te voorkomen of te bestrijden, let de universiteit goed op de kwaliteit van de ict-apparatuur en het meubilair.
 • Op de website van het landelijke expertisecentrum Handicap & Studie vind je informatie over de diverse beperkingen, de gevolgen voor een opleiding en mogelijke aanpassingen.
 • Woningcorporatie Lefier in Groningen gaat zes studentenkamers rolstoelgeschikt maken in een nieuwe studentenflat in de binnenstad van Groningen. Meer weten over dit initiatief: http://www.wielendeal.nl
 • Ook Fokus biedt in Groningen aangepaste, gelijkvloerse woningen aan: www.fokuswonen.nl.
Laatst gewijzigd:04 juli 2018 14:28
printView this page in: English