Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersFinanciën

Beurzen en andere regelingen

Studenten die nog geen 18 zijn, kunnen studiefinanciering krijgen met ingang van 1 oktober van hun eerste inschrijvingsjaar in het hoger onderwijs. Voor studenten met een functiebeperking zijn er speciale regelingen m.b.t. de studiefinanciering. Wil je meer weten, dan kun je bellen met een studentendecaan van het Studenten Service Centrum (SSC).

Ook bij een studieverblijf in het buitenland, kun je in principe studiefinanciering krijgen. Daarvoor gelden wel enkele voorwaarden.

Met vragen over studiefinanciering of over bezwaar‑ en beroepsprocedures kun je terecht bij Studenten Service Centrum (SSC) of bij het servicekantoor van DUO/Informatie Beheer Groep, (050) 599 77 55, www.duo.nl
Laatst gewijzigd:03 augustus 2017 12:26