Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersToelatingseisenAndere toelatingsmogelijkheden

Voorbereidend Jaar (VBJ)

Het VBJ bereidt hoger opgeleide anderstaligen voor op een studie aan de Hanzehogeschool Groningen of de Rijksuniversiteit Groningen.

Doelgroep

Het VBJ is bedoeld voor een hoger opgeleide:

  • asielzoeker
  • vluchteling
  • gezinsvormer
  • gezinshereniger

Toelating VBJ

Je hebt in eigen land een opleiding gevolgd, die toegang geeft tot het hoger onderwijs of gelijkgesteld kan worden aan tenminste het Nederlandse havodiploma.

Opbouw VBJ

Het VBJ bestaat uit een verplicht basispakket voor iedereen met de vakken Nederlands, Engels, maatschappijoriëntatie en oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Afhankelijk van je studiekeuze volg je ook natuurkunde, scheikunde, wiskunde a/b, biologie, economie, of geschiedenis.

Andere onderdelen van de opleiding zijn: groepswerk, prestaties houden en verslagen maken.

Meer informatie?

Laatst gewijzigd:06 juli 2017 11:01
printView this page in: English