Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsMinor programma's

Universitaire en Persoonlijke Minorpakketten

Wat is een minorpakket?

Een Minorpakket is een samenhangend onderwijspakket van 15 EC. Dit pakket is zo vormgegeven dat het in één semesterblok (1a of 1b) wordt gevolgd.

Wanneer volg je een minorpakket?

De Minorruimte is gepland in het eerste semester van je derde jaar. In deze periode worden in ieder geval alle universitaire en veel facultaire minoren aangeboden. Doordat de deelnemende faculteiten dit zo plannen, is het voor studenten gemakkelijk om een minorpakket bij een andere faculteit te volgen.

Universitair minorpakket

Een universitair minorpakket volg je bij een andere faculteit. Je maakt zo kennis met een ander wetenschapsgebied en krijgt inzicht in de daar gebruikte kennis, methodes en toepassingen. Je neemt als het ware een kijkje over de muur van je eigen opleiding heen en leert zo hoe andere disciplines denken en werken. Ben je geïnteresseerd in deze minoren, kijk dan onder het aanbod naar de minorpakketen van de verschillende faculteiten. Een universitaire minor kent als ingangseis dat je een behaalde propedeuse hebt. Ook kan voor twee aansluitende minorpakketten gelden dat je het eerste pakket gevolgd moet hebben om deel te nemen aan het tweede pakket.

Persoonlijk minorpakket

Bij een Persoonlijk Minorpakket stel je zelf een pakket samen dat verbreding of verdieping biedt. Persoonlijke Minorpakketten kunnen bestaan uit onderdelen uit Universitaire Minorpakketten, een Facultaire Minor of uit aanschuifonderwijs. In het geval van een Persoonlijk Minorpakket moet je het samengestelde programma van tevoren ter goedkeuring voorleggen aan je Examencommissie. Raadpleeg dus tijdig de informatie van je eigen opleiding of overleg met je studieadviseur!

Andere invullingen minorruimte

Je kunt er ook voor kiezen om een semester naar het buitenland te gaan in het kader van internationalisering. Of je kunt ervoor kiezen een onderzoeks- of maatschappelijke stage te volgen in je minorruimte. De mogelijkheden binnen de minorruimte verschillen per studie, ga bij je eigen opleiding na wat de opties zijn.

  • Doe je een bachelor in de richting van een schoolvak en wil je weten of het onderwijs iets voor je is? Dan kan je bij FdL, FSE, FGMW, FRW kiezen voor een educatieve minor.

Laatst gewijzigd:08 juni 2017 17:52
printView this page in: English