Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Financiën Collegegeld Tarieven

Wettelijk collegegeldtarief

Soort student Studiejaar 2019-2020 Studiejaar 2020-2021
Voltijd € 2.083,- € 2.143,-
Deeltijd/duaal € 1.534,- € 1.578,-
Bachelor Liberal Arts and Sciences € 4.130,- € 4.249,-
Bachelor Global Responsibility and Leadership € 4.130,- € 4.249,-

Voorwaarden wettelijk collegegeld

Je betaalt het wettelijk collegegeld als je voldoet aan de onderstaande twee voorwaarden. Wijzigingen in je persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor het collegegeldtarief dat je moet betalen.

Informatie collegegeldhalvering

Ga naar pagina Halvering wettelijk collegegeld voor eerstejaars.

1. Nationaliteit

Je voldoet aan het nationaliteitsvereiste als je behoort tot één van de onderstaande nationaliteiten:

  • Nederlanders;
  • Personen met een EU/EER-nationaliteit;
  • Personen met de Zwitserse nationaliteit;
  • Personen met een niet EU/EER-nationaliteit die familielid zijn van een in Nederland wonende EU-burger met een niet Nederlandse nationaliteit;
  • Personen met een niet EU/EER-nationaliteit met een Nederlandse verblijfsvergunning type II, III of IV en in bepaalde gevallen type I;
  • Personen met een Surinaamse nationaliteit.

2. Niet eerder eenzelfde graad behaald aan een bekostigde instelling in Nederland

Je bent bij de inschrijving voor een bacheloropleiding niet in het bezit van een bachelorgraad of bij de inschrijving van een masteropleiding niet in het bezit van een mastergraad van een bekostigde instelling in Nederland. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens die vanaf 1 september 1991 zijn opgenomen in het Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs (CRIHO). Hierbij is belangrijk:

  • dat als je na 1 september 1991 een ongedeelde universitaire opleiding hebt afgerond, dit geldt als het hebben behaald van een bachelor- en een mastergraad.
  • dat als je na 1 september 1991 een hbo-opleiding hebt afgerond, dit geldt als het hebben behaald van een bachelorgraad.

In bepaalde gevallen betaal je voor een tweede bacheloropleiding of tweede masteropleiding het wettelijk collegegeld. Je moet dan wel voldoen aan het nationaliteitsvereiste.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:07 februari 2020 14:42