Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Financiën Collegegeld masteropleiding Collegegeldtarieven

Halvering wettelijk collegegeld voor eerstejaars

Eerstejaarsstudenten die in aanmerking komen voor het wettelijke collegegeld en voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit, betalen het eerste studiejaar de helft van het wettelijke collegegeld.

Voor het studiejaar 2021-2022 gelden de volgende tarieven:
  • Reguliere bacheloropleidingen: € 542 in plaats van € 1.084
  • Bachelor University College Groningen en Campus Fryslân: € 2.673 in plaats van € 3.215
Voor het studiejaar 2022-2023 gelden de volgende tarieven:
  • Reguliere voltijd bacheloropleidingen: € 1.105 in plaats van € 2.209
  • Deeltijd of duale bacheloropleiding: € 813 in plaats van € 1.626
  • Bachelor University College Groningen en Campus Fryslân: € 3.275 in plaats van € 4.380
Extra jaar halvering collegegeld voor lerarenopleidingen

Studenten die zich voor het eerst inschrijven voor een bachelor- of masteropleiding op het gebied van onderwijs, krijgen een extra jaar halvering van het wettelijke collegegeld.

Meer informatie over halvering van het collegegeld vind je op de website van de Rijksoverheid. In onze Regeling Inschrijving en Collegegeld vind je de voorwaarden voor halvering van het collegegeld.

Disclaimer studiejaar 2021-2022

Het kabinet heeft besloten om het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig te verlagen om de onderwijsgevolgen van Covid-19 voor studenten te compenseren. Het collegegeld voor studiejaar 2021-2022 is daardoor lager dan de oorspronkelijk vastgestelde collegegelgeldtarieven voor dit studiejaar.

Laatst gewijzigd:14 maart 2022 16:13