Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Financiën Collegegeld Tarieven

Collegegeldtarief masteropleiding

Afhankelijk van je situatie betaal je het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld.

Waarom zijn er twee soorten collegegeldtarieven?

De Nederlandse overheid subsideert (betaalt) één bachelor- en één masteropleiding voor studenten die de nationaliteit hebben van een land uit de EU/EER, Suriname of Zwitserland. Deze studenten betalen voor hun opleiding het wettelijk collegegeld.

Voor tweede opleidingen en studenten die niet onder de nationaliteitseis vallen, krijgt de universiteit geen overheidssubsidie. Deze studenten betalen voor hun opleiding het instellingscollegegeld.

Het instellingscollegegeld is vastgelegd op hetgeen aan bekostiging voor de betreffende opleiding zou worden ontvangen. Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen legt de instellingstarieven elk jaar ter advisering voor aan de Universiteitsraad.

Wat zijn de gevolgen als mijn persoonlijke situatie wijzigt?

Wijzigingen in je persoonlijke situatie kan gevolgen hebben voor het collegegeldtarief dat je moet betalen.

 1. Je hebt je bachelor- of mastergraad behaald, maar je schrijft je niet uit. Voor deze inschrijving betaal je het wettelijk collegegeld gedurende het resterende deel van het studiejaar.
 2. Je voldoet op het moment van inschrijving aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld. Als je gedurende het studiejaar niet meer voldoet aan het nationaliteitsvereiste betaal je het wettelijk collegegeld gedurende het resterende deel van het studiejaar.
 3. Je voldoet op het moment van inschrijving niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld. Als je gedurende het studiejaar alsnog voldoet aan het nationaliteitsvereiste, dan kun je een verzoek indienen om het instellingscollegegeld om te zetten naar het wettelijk collegegeld. Je moet dit verzoek indienen tijdens datzelfde studiejaar waarin je alsnog aan de voorwaarden hebt voldaan. De omzetting naar het wettelijk collegegeld vindt plaats met ingang van de eerste maand waarin alsnog aan de voorwaarden hiervan wordt voldaan.

Wettelijk collegegeld

Je betaalt het wettelijk collegegeld als je voldoet aan de nationaliteitsvereiste en niet eerder een mastergraad hebt behaald.

Wettelijk collegegeld

Soort student Studiejaar 2019-2020 Studiejaar 2020-2021
Voltijd € 2.083,- € 2.143,-
Deeltijd/duaal € 1.534,- € 1.578,-

Je betaalt het wettelijk collegegeld als je voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

1. Je behoort tot één van de onderstaande nationaliteiten

 • Nederlanders;
 • Personen met een EU/EER-nationaliteit;
 • Personen met de Zwitserse nationaliteit;
 • Personen met een niet EU/EER-nationaliteit die familielid zijn van een in Nederland wonende EU-burger met een niet Nederlandse nationaliteit;
 • Personen met een niet EU/EER-nationaliteit met een Nederlandse verblijfsvergunning type II, III of IV en in bepaalde gevallen type I;
 • Personen met een Surinaamse nationaliteit.

2. Je hebt niet eerder een mastergraad behaald

Je bent bij de inschrijving voor een masteropleiding niet in het bezit van een mastergraad van een bekostigde instelling in Nederland. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens die vanaf 1 september 1991 zijn opgenomen in het Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs (CRIHO). Hierbij is belangrijk:

 • dat als je na 1 september 1991 een ongedeelde universitaire opleiding hebt afgerond, dit geldt als het hebben behaald van een bachelor- en een mastergraad.
 • dat als je na 1 september 1991 een hbo-opleiding hebt afgerond, dit geldt als het hebben behaald van een bachelorgraad.
Uitzondering

In bepaalde gevallen betaal je voor een tweede masteropleiding het wettelijk collegegeld. Je moet dan wel voldoen aan het nationaliteitsvereiste.

 • Je behaalt een mastergraad, terwijl je tegelijkertijd staat ingeschreven voor een tweede masteropleiding. Je mag de tweede opleiding vervolgen tegen het wettelijk collegegeld. Je moet dan wel voor de tweede opleiding ononderbroken ingeschreven blijven staan vanaf het moment dat je de (eerste) graad hebt behaald en je moet voldoen aan het nationaliteitsvereiste.
 • Je bent in het bezit van een mastergraad van een bekostigde instelling in Nederland en je schrijft je voor de eerste keer in voor een masteropleiding die leidt tot een eerste of tweedegraads onderwijsbevoegdheid of een masteropleiding op het gebied van de gezondheidszorg. Je betaalt het wettelijk collegegeld, mits je voldoet aan het nationaliteitsvereiste.

  N.B.: In het geval dat je een graad hebt behaald op het gebied van onderwijs en je schrijft je voor de eerste keer in voor een opleiding in de gezondheidszorg, dan ben je voor deze tweede opleiding het instellingscollegeld II verschuldigd.

Instellingscollegegeld

Je betaalt het instellingscollegegeld als niet in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeld.

Instellingscollegegeld I

Soort student Studiejaar 2019-2020 Studiejaar 2020-2021
Voltijd € 2.083,- € 2.143,-
Deeltijd of duaal € 1.534,- € 1.578,-

Voorwaarden

Je betaalt het instellingscollegegeld I als één van de onderstaande situaties van toepassing is:

 • UAF
  Je bent door het UAF als vluchteling-student erkend
 • Erasmus Mundus-opleiding
  Je bent door de faculteit erkend als deelnemer aan een Erasmus Mundus-opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen en je voldoet niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld.
 • Geen EU/EER nationaliteit met Nederlandse partner
  Je hebt geen EU/EER nationaliteit, maar je bent echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner van een Nederlander en jullie wonen samen in Nederland. Je moet hiervoor een verzoek indienen bij de Immigration Service Desk.
 • Britse nationaliteit
  Je hebt de Britse nationaliteit en staat sinds 29 maart 2019 ingeschreven aan de universiteit en je kwam per 1 maart 2019 in aanmerking voor het wettelijk collegegeld. Je moet ononderbroken ingeschreven blijven staan voor jouw opleiding.

Gevolgen wijzigen persoonlijke situatie

Wijzigingen in je persoonlijke situatie kan gevolgen hebben voor het collegegeldtarief dat je moet betalen.

 1. Je voldoet op het moment van inschrijving aan de voorwaarden voor instellingscollegegeld I. Als je gedurende het studiejaar niet meer voldoet aan het nationaliteitsvereiste dan betaal je
Instellingscollegegeld II voor tweede studie (EU/EER studenten)

Voltijd

Faculteit Studiejaar 2019-2020 Studiejaar 2020-2021

Economie en Bedrijfskunde

€ 14.650,- € 14.900,-

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

€ 11.700,- € 11.900,-

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

€ 11.700,- € 11.900,-

Letteren

€ 11.700,- € 11.900,-

Medische Wetenschappen

- Human Movement Sciences; Sport Sciences € 14.650,- € 14.900,-
- Geneeskunde; Tandheelkunde € 20.000,- € 20.000,-
- Research Master's € 14.650,- € 14.900,-

Rechtsgeleerdheid

€ 14.650,- € 14.900,-

Ruimtelijke Wetenschappen

€ 14.650,- € 14.900,-

Wijsbegeerte

€ 11.700,- € 11.900,-

Science and Engineering

€ 14.650,- € 14.900,-
Campus Fryslân € 14.650,- € 14.900,-

Deeltijd

Faculteit Soort student Studiejaar 2019-2020 Studiejaar 2020-2021
Economie en Bedrijfskunde* EU/EER € 7.850,- € 8.000,-
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen* EU/EER € 6.250,- € 6.350,-

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap*

EU/EER € 6.250,- € 6.350,-

Letteren*

EU/EER € 6.250,- € 6.350,-

Rechtsgeleerdheid*

EU/EER € 7.850,- € 8.000,-

Ruimtelijke Wetenschappen*

EU/EER € 7.850,- € 8.000,-

Wijsbegeerte*

EU/EER € 6.250,- € 6.350,-

Science and Engineering*

EU/EER € 7.850,- € 8.000,-
* Niet alle opleidingen aan de faculteit worden in deeltijd aangeboden.
Instellingscollegegeld II voor non-EU/EER studenten

Voltijd

Faculteit Studiejaar 2019-2020 Studiejaar 2020-2021
Economie en Bedrijfskunde € 14.650,- € 15.000,-
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen € 14.650,- € 15.000,-
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap € 12.500,- € 13.500,-
Letteren € 12.500,- € 13.500,-
Medische Wetenschappen
- Human Movement Sciences; Sport Sciences € 15.500,- € 17.500,-
- Geneeskunde; Tandheelkunde € 32.000,- € 32.000,-
- Research Master's € 15.500,- € 17.500,-
Rechtsgeleerdheid € 14.650,- € 15.000,-
Ruimtelijke Wetenschappen € 14.650,- € 15.000,-
Wijsbegeerte € 12.500,- € 13.500,-
Science and Engineering € 15.500,- € 17.500,-
Campus Fryslân € 14.650,- € 15.000,-

Deeltijd

Faculteit Studiejaar 2019-2020 Studiejaar 2020-2021
Economie en Bedrijfskunde* € 7.850,- NNB
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen* € 6.250,- NNB
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap* € 6.250,- NNB
Letteren* € 6.250,- NNB
Rechtsgeleerdheid* € 7.850,- NNB
Ruimtelijke Wetenschappen* € 7.850,- NNB
Wijsbegeerte* € 6.250,- NNB
Science and Engineering* € 7.850,- NNB
* Niet alle opleidingen aan de faculteit worden in deeltijd aangeboden.

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:03 december 2019 15:13