Skip to ContentSkip to Navigation
EducationMaster'sNederlandse studentenFinanciënCollegegeldTarieven

Collegegeldtarief masteropleiding

Er zijn twee soorten tarieven, afhankelijk van jouw siuatie betaal je of het wettelijk tarief of het instellingstarief.

Toelichting op hoogte instellingscollegegeld

Op grond van gewijzigde wetgeving per 1 september 2010 komt een student die een tweede zelfde graad wil behalen (d.w.z. inschrijving voor een bacheloropleiding terwijl al eerder een bachelorgraad is behaald of inschrijving voor een masteropleiding terwijl al eerder een mastergraad is behaald) niet meer in aanmerking voor betaling van het wettelijk collegegeld.

De Rijksoverheid bekostigt per student één bachelorgraad en één mastergraad, zodat het onderwijs voor deze student kan worden aangeboden tegen een laag bedrag aan collegegeld (het 'wettelijk collegegeld'). De werkelijke kosten van het onderwijs zijn voor de Rijksuniversiteit Groningen vele male hoger dan het bedrag dat de student hiervoor in de vorm van collegegeld betaalt, het verschil wordt in deze gevallen gecompenseerd door de overheid. De overheid meent dat de kosten van een dergelijke tweede opleiding gedragen moeten worden door de student zelf via het heffen van een kostendekkend collegegeld.

De RUG heeft bij de vaststelling van de instellingstarieven daarom aansluiting gezocht bij de bedragen die de RUG misloopt vanwege het ontbreken van bekostiging van Rijkswege. Het College van Bestuur legt de instellingstarieven elk jaar ter advisering voor aan de Universiteitsraad.

Wettelijk collegegeld

Soort student Studiejaar 2019-2020 Studiejaar 2020-2021
Voltijd € 2.083,- € 2.143,-
Deeltijd/duaal € 1.534,- nog niet bekend

Voorwaarden wettelijk collegegeld

Je betaalt het wettelijk collegegeld als je voldoet aan de onderstaande twee voorwaarden. Wijzigingen in je persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor het collegegeldtarief dat je moet betalen.

Informatie collegegeldhalvering

Ga naar pagina Halvering wettelijk collegegeld voor eerstejaars.

1. Nationaliteit

Je voldoet aan het nationaliteitsvereiste als je behoort tot één van de onderstaande nationaliteiten:

 • Nederlanders;
 • Personen met een EU/EER-nationaliteit;
 • Personen met de Zwitserse nationaliteit;
 • Personen met een niet EU/EER-nationaliteit die familielid zijn van een in Nederland wonende EU-burger met een niet Nederlandse nationaliteit;
 • Personen met een niet EU/EER-nationaliteit met een Nederlandse verblijfsvergunning type II, III of IV en in bepaalde gevallen type I;
 • Personen met een Surinaamse nationaliteit.

2. Niet eerder eenzelfde graad behaald aan een bekostigde instelling in Nederland

Je bent bij de inschrijving voor een bacheloropleiding niet in het bezit van een bachelorgraad of bij de inschrijving van een masteropleiding niet in het bezit van een mastergraad van een bekostigde instelling in Nederland. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens die vanaf 1 september 1991 zijn opgenomen in het Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs (CRIHO). Hierbij is belangrijk:

 • dat als je na 1 september 1991 een ongedeelde universitaire opleiding hebt afgerond, dit geldt als het hebben behaald van een bachelor- en een mastergraad.
 • dat als je na 1 september 1991 een hbo-opleiding hebt afgerond, dit geldt als het hebben behaald van een bachelorgraad.

In bepaalde gevallen betaal je voor een tweede bacheloropleiding of tweede masteropleiding het wettelijk collegegeld. Je moet dan wel voldoen aan het nationaliteitsvereiste.

Instellingscollegegeld

Je betaalt het instellingscollegegeld als niet in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeld.

Instellingscollegegeld I

Soort student Studiejaar 2019-2020 Studiejaar 2020-2021
Voltijd € 2.083,- € 2.143,-
Deeltijd of duaal € 1.534,- nog niet bekend

Voorwaarden

Je betaalt het instellingscollegegeld I als één van de onderstaande situaties van toepassing is:

 • UAF
  Je bent door het UAF als vluchteling-student erkend
 • Erasmus Mundus-opleiding
  Je bent door de faculteit erkend als deelnemer aan een Erasmus Mundus-opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen en je voldoet niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld.
 • Geen EU/EER nationaliteit met Nederlandse partner
  Je hebt geen EU/EER nationaliteit, maar je bent echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner van een Nederlander en jullie wonen samen in Nederland. Je moet hiervoor een verzoek indienen bij de Immigration Service Desk.
 • Britse nationaliteit
  Je hebt de Britse nationaliteit en staat sinds 29 maart 2019 ingeschreven aan de universiteit en je kwam per 1 maart 2019 in aanmerking voor het wettelijk collegegeld. Je moet ononderbroken ingeschreven blijven staan voor jouw opleiding.

Gevolgen wijzigen persoonlijke situatie

Wijzigingen in je persoonlijke situatie kan gevolgen hebben voor het collegegeldtarief dat je moet betalen.

 1. Je voldoet op het moment van inschrijving aan de voorwaarden voor instellingscollegegeld I. Als je gedurende het studiejaar niet meer voldoet aan het nationaliteitsvereiste dan betaal je
Instellingscollegegeld II voor tweede studie (EU/EER studenten)

Voltijd

Faculteit Studiejaar 2019-2020 Studiejaar 2020-2021

Economie en Bedrijfskunde

€ 14.650,- € 14.900,-

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

€ 11.700,- € 11.900,-

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

€ 11.700,- € 11.900,-

Letteren

€ 11.700,- € 11.900,-

Medische Wetenschappen

- Human Movement Sciences; Sport Sciences € 14.650,- € 14.900,-
- Geneeskunde; Tandheelkunde € 20.000,- € 20.000,-
- Research Master's € 14.650,- € 14.900,-

Rechtsgeleerdheid

€ 14.650,- € 14.900,-

Ruimtelijke Wetenschappen

€ 14.650,- € 14.900,-

Wijsbegeerte

€ 11.700,- € 11.900,-

Science and Engineering

€ 14.650,- € 14.900,-
Campus Fryslân € 14.650,- € 14.900,-

Deeltijd

Faculteit Soort student Studiejaar 2019-2020 Studiejaar 2020-2021
Economie en Bedrijfskunde* EU/EER € 7.850,- € 8.000,-
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen* EU/EER € 6.250,- € 6.350,-

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap*

EU/EER € 6.250,- € 6.350,-

Letteren*

EU/EER € 6.250,- € 6.350,-

Rechtsgeleerdheid*

EU/EER € 7.850,- € 8.000,-

Ruimtelijke Wetenschappen*

EU/EER € 7.850,- € 8.000,-

Wijsbegeerte*

EU/EER € 6.250,- € 6.350,-

Science and Engineering*

EU/EER € 7.850,- € 8.000,-
* Niet alle opleidingen aan de faculteit worden in deeltijd aangeboden.
Instellingscollegegeld II voor non-EU/EER studenten

Voltijd

Faculteit Studiejaar 2019-2020 Studiejaar 2020-2021
Economie en Bedrijfskunde € 14.650,- € 15.000,-
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen € 14.650,- € 15.000,-
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap € 12.500,- € 13.500,-
Letteren € 12.500,- € 13.500,-
Medische Wetenschappen
- Human Movement Sciences; Sport Sciences € 15.500,- € 17.500,-
- Geneeskunde; Tandheelkunde € 32.000,- € 32.000,-
- Research Master's € 15.500,- € 17.500,-
Rechtsgeleerdheid € 14.650,- € 15.000,-
Ruimtelijke Wetenschappen € 14.650,- € 15.000,-
Wijsbegeerte € 12.500,- € 13.500,-
Science and Engineering € 15.500,- € 17.500,-
Campus Fryslân € 14.650,- € 15.000,-

Deeltijd

Faculteit Studiejaar 2019-2020 Studiejaar 2020-2021
Economie en Bedrijfskunde* € 7.850,- NNB
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen* € 6.250,- NNB
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap* € 6.250,- NNB
Letteren* € 6.250,- NNB
Rechtsgeleerdheid* € 7.850,- NNB
Ruimtelijke Wetenschappen* € 7.850,- NNB
Wijsbegeerte* € 6.250,- NNB
Science and Engineering* € 7.850,- NNB
* Niet alle opleidingen aan de faculteit worden in deeltijd aangeboden.

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:17 oktober 2019 13:56