Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Financiën Collegegeld masteropleiding

Restitutie collegegeld

Als je je uitschrijft aan de RUG heb je recht op een teruggave (restitutie) van 1/12 van het collegegeld voor elke maand van het studiejaar dat je niet meer staat ingeschreven.

Uitzonderingen
 • Als je je per 1 juli of 1 augustus uitschrijft, heb je geen recht op restitutie van het collegegeld.
 • Als je je uitschrijft voor een pre-masterprogramma heb je geen recht op restitutie, behalve als je in de eerste drie maanden van je inschrijving via Studielink een verzoek tot uitschrijving hebt ingediend.
 • Als een student op grond van overlijden wordt uitgeschreven, wordt ook in de maanden juli en augustus het betaalde collegegeld terugbetaald.
Voorwaarden restitutie collegegeld

Om in aanmerking te komen voor restitutie van het collegegeld moet je via Studielink een verzoek tot uitschrijving hebben ingediend voor het einde van het studiejaar. Als blijkt dat je recht hebt op restitutie zal dit automatisch worden teruggestort. Verzoeken tot uitschrijving die na het einde van het studiejaar worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Berekening restitutie collegegeld

Vanaf het moment dat je niet meer staat ingeschreven, krijg je 1/12 van het collegegeld terug voor elke resterende maand van het studiejaar.

Voorbeelden

 • Als je je in september per 1 oktober uitschrijft, krijg je 11/12 van het collegegeld terug.
 • Als je je in mei per 1 juni uitschrijft, krijg je 3/12 van het collegegeld terug.
 • Als je je in juni per 1 juli uitschrijft, krijg je niets terug.
Restitutie collegegeld bij afstuderen

Als je een verzoek tot uitschrijven op grond van afstuderen indient, moet je rekening houden met het feit dat:

 • de Rijksuniversiteit Groningen je pas definitief kan uitschrijven als zij de uitslag van het examen van je faculteit heeft ontvangen. Dit kan soms enige tijd duren.
 • er, in geval van een machtiging, nog collegegeld van je bankrekening kan worden afgeschreven. Dit bedrag wordt later verrekend met het resitutiebedrag, zodra je verzoek tot uitschrijven kan worden afgehandeld.
 • de inschrijving wordt beëindigd met ingang van de maand volgend op de maand waarin het examen (datering van de bul) is behaald. Dit kan gevolgen hebben voor je recht op studiefinanciering.

  Bijvoorbeeld:
  Als je in februari een verzoek tot uitschrijven op grond van afstuderen indient, word je per 1 januari uitgeschreven als je afstudeerdatum in december valt. Je hebt dan vanaf 1 januari geen recht meer op studiefinanciering.

Meer informatie

Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG

In de 'Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG' vind je de (wettelijke) bepalingen voor de inschrijving en het collegegeld aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het reglement is gebaseerd op de 'Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' (WHW).

Vragen? Neem contact op met Studenten Informatie & Administratie

Neem voor meer informatie contact op met Studenten Informatie & Administratie.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:01 maart 2023 12:42