Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Begeleiding & advies Studeren met een functiebeperking

Studeren met een visuele beperking

Visuele beperkingen zoals slechtziendheid of blindheid kunnen je hinderen bij het studeren. Je kunt moeite hebben met het volgen van colleges, het maken van tentamens of het gebruik van computers. Daarnaast kun je problemen ondervinden bij het gebruik van boeken en ander studiemateriaal. Gelukkig zijn er aan de RUG verschillende regelingen en voorzieningen voor studenten met een visuele beperking.

Wat is er mogelijk?

Als je vanwege visuele problemen studiebelemmeringen ervaart, proberen we die samen met jou zo goed mogelijk op te lossen. Denk hierbij aan een aangepaste studieplanning, het gebruik van voorleessoftware of een aangepast tentamen.

Waar moet je rekening mee houden?

Wanneer een visuele beperking invloed heeft op het studeren en ervoor zorgt dat je studievertraging oploopt en/of je je studieplanning moet aanpassen, trek dan op tijd aan de bel. De studieadviseur van je opleiding kan je informeren over een reële studieplanning of een eventuele verlaging van de Bindend Studieadvies-norm (BSA). Wellicht kom je ook in aanmerking voor voorzieningen en/of financiële regelingen bij studievertraging. Laat je hierover informeren door de studentendecanen van het Studenten Service Centrum (SSC). Deze informatie is te vinden op Student Portal.

Wat moet je doen?

  1. Indien je van (tentamen)voorzieningen gebruik wilt maken: vul de informatietool in, om erachter te komen welke stappen je moet ondernemen om voorzieningen aan te vragen.
  2. Indien er een reële kans bestaat dat je studievertraging gaat oplopen of anderszins problemen in de studie zult ondervinden, of indien je gedurende het studiejaar daadwerkelijk vertraging oploopt, maak dan z.s.m. een afspraak bij de studieadviseur. Je informeert de studieadviseur over je omstandigheden en bespreekt welke invloed deze hebben op je studievoortgang.
  3. Indien je 15 ECTS of meer studievertraging oploopt als gevolg van jouw omstandigheden, maak dan z.s.m. een afspraak met een studentendecaan. De studentendecaan informeert je over mogelijke financiële regelingen bij een studievertraging van deze omvang.

Meer informatie

  • Op de website van het landelijke expertisecentrum Handicap & Studie vind je informatie over de diverse beperkingen, de gevolgen voor een opleiding en mogelijke aanpassingen.
  • Bekijk website van ECIO (leren zonder belemmering).
  • Dedicon ondersteunt iedereen die problemen heeft met lezen of hanteren van gedrukte teksten. Via Dedicon kunnen studieboeken worden omgezet in gesproken tekst of vergroot naar A3 formaat.
  • De Vereniging van Leesgehandicapten is de landelijke belangenvereniging op het gebied van het lezen in aangepaste vorm: braille, gesproken, grootletter en digitaal.
  • Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:03 december 2019 15:19