Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleiding

Regelgeving

De regels en richtlijnen die in 2018-2019 van toepassing zijn op onderwijs, toetsen en examens van de Lerarenopleiding:

Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de Educatieve Minor

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de LVHO-master bestaat uit twee delen:

  1. Een GMW-deel dat voor alle GMW-studenten geldt.
  2. Een gedeelte dat het lerarenopleidingstraject van de opleiding regelt.

Voor studenten die een tweejarige master volgen komt daar nog een vakspecifiek gedeelte bij, dat de toelating en het programma regelt. Meestal verwijst dit naar de OER van de faculteit die het vakspecifieke programma aanbiedt. Klik hieronder op je vak. Studenten die een bètavak volgen vinden de OER op de website van de Faculty of Science and Engineering.

Laatst gewijzigd:12 december 2018 16:20