Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringDocentendagen

Workshopronde B

Wie zich voor deze studiedag heeft aangemeld ontvangt eind november per mail een verzoek om de workshopvoorkeur aan te geven. In ronde B ('s middags) kunt u kiezen uit de volgende titels:

  • Workshop B1: Wiskunde voor bèta's: 250 jaar geleden - Jenneke Krüger

Een tekort aan technisch opgeleide mensen is niet nieuw. Vanaf ongeveer 1600 was dat een reden voor het ontstaan van opleidingen die wiskunde als kern hadden. Voor wiskunde B beschikken wiskundedocenten tegenwoordig over het examenprogramma, uitgekiende lesboeken, grafische rekenmachines en andere digitale leermiddelen, vakliteratuur, bijscholing, etc. Kortom, veel hulpmiddelen en je hoeft weinig zelf te bedenken. Dat was niet altijd zo.

We richten ons in deze workshop op de 18e eeuw. Er was toen voor toekomstige landmeters, ingenieurs, weg- en waterbouwkundigen etc. nog geen vastgesteld leerplan en ook geen lesmateriaal. We bekijken onder meer een voorbeeld van werk van een leerling die zo’n bèta-opleiding volgde in de tweede helft van de 18e eeuw. Hoe herkenbaar is dat werk voor u en voor de leerlingen? Welke parallellen zijn er te trekken tussen dit wiskundeonderwijs van 250 jaar geleden en ons huidige onderwijs in vwo en havo?

Klik hier voor de presentatie

  • Workshop B2: vwo 3 en de keuze voor wiskunde A of B - Bert Rijpkema

De keuze voor wiskunde A of B blijft voor veel leerlingen in de derde klas lastig. Ik ga in op een lessenreeks die is afgenomen in vwo 3 teneinde de leerlingen te begeleiden en enig houvast te bieden in deze keuze (ook aan de docenten). Hierbij is het werk van Sander Claassen* als uitgangspunt genomen. De resultaten en ervaringen alsmede de concrete inhoud van de lessenreeks komen in deze workshop aan de orde.

* Meer gerichte begeleiding in 3 vwo bij de keuze voor wiskunde in de Tweede Fase, Sander Claassen, 7 juni 2011, Het Amsterdams Lyceum

  • Workshop B3: Nieuwe vormen van ict-inzet in de wiskundeles

Presentatie van twee onderzoeken door afstudeerders RUG en NHL:

* Flipping the classroom (Ella Robart, Henk Hof)

Hoe functioneert Flipping... in een havo 4 WB-klas. De onderzoekers willen in de les meer tijd voor het verwerken van de theorie en het werken met opdrachten. Hiertoe hebben ze de theorie instructie buiten de les geplaatst d.m.v. filminstructies waarna de leerlingen in de les, in groepen, met de opdrachten gaan werken volgens de principes van Flipping the classroom. Verslag van het verloop van de les en de wederzijdse bevindingen.

* Concepten leren met Socrative (Mirjam Soeten)

Onderzoek naar het gebruik van een stemsysteem in de klas, in dit geval Socrative. In de les worden vragen gesteld volgens het principe van Peer-instructie. Dus de leerlingen stemmen, overleggen en stemmen opnieuw. In het onderzoek is nagegaan hoe dit verloopt in de klas en of er verband is tussen de uitkomsten van de stemming in de klas en de uitkomsten van een soortgelijke opdracht in de toets.

Laatst gewijzigd:26 juli 2016 13:56