Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionaliseringDocentendagen

Workshopronde A

Wie zich voor deze studiedag heeft aangemeld ontvangt eind november per mail een verzoek om de workshopvoorkeur aan te geven. In ronde A ('s ochtends) kunt u kiezen uit de volgende titels:

  • Workshop A1: Statistiek met grote datasets - Bert Kraai en Jan Mostert

In het nieuwe examenprogramma voor havo-vwo wiskunde A is het domein Statistiek aanzienlijk uitgebreid. In beide programma's is de eis opgenomen dat leerlingen tijdens een schoolexamen met behulp van ICT grote datasets moeten kunnen interpreteren en analyseren. Hoe geef je dit nu vorm? Welke datasets lenen zich hier voor? Welke software kun je hierbij gebruiken? Welke kennis en vaardigheden zijn nodig, hoe kun je die trainen en vervolgens toetsen? Kortom: dit examenonderdeel vraagt het nodige denkwerk en de nodige voorbereiding. Tijdens deze presentatie vertel ik hoe een groep docenten hiermee tijdens een Google leergang op verschillende scholen aan de slag is gegaan. Enkele aanbevelingen:

* Statistiek met grote datasets leer je niet uit een lesboek, maar d.m.v. discussie met docent en medeleerlingen.

* Het trainen van deze vaardigheden start in 4 havo-vwo. Begin dus dit schooljaar al met voorbereiden.

  • Workshop A2: Wiskunde met machientjes - Bert Wikkering

In de wiskunde van vandaag neemt de computer een grote plaats in. Voor bijvoorbeeld het tekenen van grafieken en in de (dynamische) meetkunde is het een waardevol instrument. Maar we moeten niet het handwerk vergeten. Het tekenen van bijvoorbeeld een parabool of ellips kan prima met een computer maar het kan ook heel goed met eenvoudige zelfgemaakte hulpmiddelen.

De Nederlandse wiskundige Frans van Schooten beschreef al in de 17e eeuw dergelijke instrumenten om kegelsneden mee te tekenen. In deze workshop gaan we dit soort instrumenten onderzoeken.

We kijken niet alleen naar hoe ze werken maar ook hoe je ze eenvoudig zelf kan maken en hoe je ze in de klas kunt gebruiken. In wiskunde D is kegelsneden een onderdeel van het programma maar ook bij wiskunde B kan dit prima gedaan worden als bijvoorbeeld een praktische opdracht of voor een profielwerkstuk.

  • Workshop A3: Digitalisering met meerwaarde - Johan Gademan

Verdere digitalisering met meerwaarde voor docent en leerling bij wiskunde is broodnodig. Anders lopen we gigantisch vast...

Waarom? En wat betekent dit voor de rol van de wiskundedocent? En wat gaat het ons opleveren? En hoe ambitieus zijn we? Hoe bevorderen we de intrinsieke motivatie bij leerlingen voor wiskunde? Ervaringen uit de praktijk vanuit de stichting Math4all, die dit najaar 10 jaar bestaat, zijn de basis voor de presentatie. We horen ook graag uw mening, wensen en ideeën. We laten natuurlijk ook zien hoe Math4all de komende jaren, ook met open lesmateriaal, wil bijdragen aan digitalisering met meerwaarde. Klik voor presentatie.

Laatst gewijzigd:26 juli 2016 13:56