Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringDocentendagen

Wiskunde Denk Activiteiten (WDA)

WDAandachtspunten in opgaven, lessen en toetsen

WDA staan op het ogenblik sterk in de belangstelling. Nadat de vernieuwingscommissie wiskunde cTWO dit begrip in de nieuwe 2015-curricula voor havo en vwo een belangrijke plaats heeft gegeven, is er van alles in gang gezet: WDA spelen een rol in de nieuwe eindexamens, de nieuwe methodes besteden er aandacht aan, nascholing rond dit onderwerp komt op gang en er vindt onderzoek naar WDA plaats.

Tegelijkertijd leven er nog veel vragen rond WDA. Wat verstaan we daar nu eigenlijk precies onder? Hoe zien denkactieve opgaven eruit, hoe ga je daarmee om in de klas en op welke manier gaan WDA in de eindexamens een rol spelen? Zonder over definitieve antwoorden te beschikken, wordt in deze lezing op deze vragen in gegaan en wordt daarmee een overzicht van de stand van zaken gegeven.

Over de spreker: Paul Drijvers is hoogleraar Didactiek van de wiskunde (Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht) en toetsdeskundige bij Cito. Presentatie tijdens de studiedag op 16 december j.l.

WDA
WDA
Laatst gewijzigd:26 juli 2016 13:56