Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionaliseringDocentendagen

Europese Dag van de Talen

Op 26 september vindt de Europese Dag van de Talen plaats. Dit jaar willen we graag onze buurtalen Duits, Frans én Spaans en het Noorden vieren in de Culturele Hoofdstad van Europa: Leeuwarden, NHL Stenden Hogeschool.

Volledig programma:

13.30-14.00

Inloop koffie en thee

14.00-14.45

Welkomstwoord door Willem Eikelenboom + drie korte lezingen over het belang van tweede en derde vreemdetalen

Pitch 1 door Mikko Fritze

Pitch 2 door Siebrich de Vries

Pitch 3 door Joana Duarte

14.45-16.15

Een spannende culturele workshop voor iedere vreemde taal.

Duits:

Regionale Krimis door Heike en Peter Gerdes.

Krimis uit Ostfriesland zijn erg populair in Duitsland. Heike und Peter Gerdes zijn twee belangrijke auteurs van Noord-Duitse misdaadverhalen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het LEDA-Verlag en de Krimiboekhandel Taraxacum.

Frans:

Atelier Poésie & écriture créative autour de Dieuw Schepel, Christine Vidon & Lea Schepel.

Inhoudsgericht talenonderwijs waarbij het leven en de poésie van Dieuw Schepel centraal staat gekoppeld aan vakdidactische tips en trucs voor het werken met poésie in de les. De in het Frans dichtende, Nederlandse dichteres Dieuw Schepel werd in Frankrijk vele malen gelauwerd vanwege haar diepgang , verwoord in eenvoudige, directe taal. Mevrouw Lea Schepel, nicht van de auteur, zal bij de workshop aanwezig zijn. We zijn haar erg dankbaar voor haar toestemming enkele gedichten met u te delen.

Spaans:

Mujeres importantes en el mundo del español.

16.15-17.00

Presentatie van de beste leerlingproducten + uitreiking publieksprijs

Slotwoord door Klaas van Veen

17.00-18.00

Borrel en muziek

We nodigen u en uw leerlingen van harte uit om deel te nemen aan een wedstrijd ter voorbereiding op deze dag. Dit lesmateriaal kunt u de komende weken in de lessen inzetten.

Voor Duits is er Schülerwettbewerb waarbij leerlingen op basis van een selectie krimiverhalen een Kurz-Krimi-Video of een Trailer maken. Dit materiaal en verder informatie kunt u aanvragen bij Matthias Mitzschke: m.mitzschke@rug.nl.

Voor Frans is er een concours rond het thema LIBRE. U kunt hiervoor een uitgebreide toelichting, docentenhandleiding en lesmateriaal aanvragen bij Christine Vidon: c.vidon@rug.nl. De leerlingen gaan creatief aan de slag met poésie. Wilt u meedoen met het concours, dan kunt u deze link gebruiken om u aan te melden.

Voor Spaans kunt u contact opnemen met Michelle de Jong: michelle.de.jong@rug.nl

Eindproducten kunnen worden ingezonden tot 18 september. Uiteraard kunt u ook voor de vakantie met uw huidige klassen al producten inleveren. Een jury zal een voorselectie maken van de beste leerlingproducten. Geselecteerde groepen mogen op woensdag 26 september hun werk komen presenteren waarna een  publieksprijs uitgereikt wordt voor de hele klas.

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

Laat het een succesvolle dag zijn: onze vakken hebben het verdiend!

Met dank aan het Goethe Institut Amsterdam voor de ondersteuning.

Europese Dag van de Talen
Laatst gewijzigd:13 februari 2019 16:49