Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionaliseringDocentendagen

Dag van de Vakdidactiek

Haal meer uit je vak!

Op 5 juli 2019 vindt de volgende editie van de Dag van de Vakdidactiek plaats.

Locatie: Harens Lyceum, Kerklaan 39 te Haren (vlak onder de stad Groningen).

Met de Dag van de Vakdidactiek organiseert het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (EVN) van RUG en NHL/Stenden een platform rond de vakdidactiek om gezamenlijk ons onderwijs en onze expertise uit te wisselen en verder te ontwikkelen.

Op deze dag zullen we met elkaar onze opbrengsten en uitkomsten van vakdidactisch onderzoek en lesmateriaal met elkaar delen. Zowel de studenten uit de lerarenopleidingen van de RUG en NHL/Stenden, als de deelnemers aan de PLG's  en Lesson Studies 2018-2019 als die van onderzoekende vakdidactici,  lerarenopleiders en promovendi.

Bovendien zal het EVN het nieuwe professionaliseringsaanbod voor 2019-2020 presenteren.

Al met al een evenement om niet te missen!

Archief


Laatst gewijzigd:13 maart 2019 09:21