Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringDocentendagen

Dag van de Vakdidactiek

Breed opgezette studiedag voor VO-docenten op 8 november 2017.


Beschrijving
Met de Dag van de Vakdidactiek biedt het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord aan VO-docenten de gelegenheid om samen met ons de kwaliteit van het onderwijs op een hoger plan te brengen. Dat doen we via:

  • de inhoud - naast vakgericht ook vakverbindend en vakoverstijgend
  • een activerende afwisseling van denken en doen
  • theoretische verdieping en praktische toepassing
  • onderlinge en wederzijdse uitwisseling en inspiratie.

Doel
Deelnemers gaan geïnspireerd naar huis: met nieuwe kennis, inzichten en praktische ideeën!

Locatie
Hampshire Hotel Plaza - Groningen.

Lees meer over opzet-programma-aanmelding (sluitingstermijn 1 november a.s.).

Laatst gewijzigd:13 september 2017 14:55