Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringLesson Study

Schoolbreed de les versterken

Lesson Study is krachtig, maar nog krachtiger is een schoolbrede aanpak. Docententeams of vaksecties die samen Lesson Study uitvoeren krijgen meer inzicht in het leerproces van hun leerlingen waardoor de opbrengst van hun lessen toeneemt. Bovendien stimuleert de focus op het leren van leerlingen docenten de regie te nemen over hun professionele ruimte en professionele ontwikkeling. Wanneer schoolleiding en docenten hier samen mee aan de slag gaan, zal er sprake zijn van een cultuurverandering die niet van vandaag op morgen te realiseren zal zijn, maar die het werken niet alleen effectiever maar ook leuker zal maken.

De Lerarenopleiding heeft een traject ontwikkeld dat de ontwikkeling naar een schoolbrede aanpak ondersteunt. Schoolleiders, teamleiders en docenten - als aanstaande interne Lesson Study-begeleiders - doorlopen het traject gezamenlijk om een gemeenschappelijke taal te leren spreken. Vanuit eenzelfde kader gaan zij met leren en onderwijzen op de school aan de slag. Deelname van de schoolleider is een belangrijke voorwaarde voor succes.

Doel

Aan het eind van de cursus hebben deelnemers kennis en inzicht om met Lesson Study de professionele samenwerking te versterken, gericht op het leren van leerlingen in de school.

Inhoud bijeenkomsten

Het traject bestaat uit vier bijeenkomsten van één dag (plus een bijeenkomst voor de uitvoering van de onderzoeksles op school). Aan de hand van actuele literatuur en (wetenschappelijk) onderzoek worden Schoolbrede samenwerking, Leren door leerlingen en door docenten en Lesson Study besproken, en met elkaar en met de eigen praktijk verbonden. Daarnaast voert het schoolteam onder begeleiding een Lesson Study uit, en wordt aandacht besteed aan specifieke deelaspecten als doelen stellen, onderzoeksvragen formuleren, observatievaardigheden, het leren en denken van leerlingen zichtbaar maken, e.d.

  1. De kracht van schoolbrede samenwerking, en wat is daarvoor nodig? Wat is gedeeld leiderschap, en hoe organiseer je dat? Wat is Lesson Study, hoe werkt het? De Lesson-Study-cyclus gaat van start.
  2. Hoe leren leerlingen, hoe maak je hun denken en leren zichtbaar, en wat is de zin en onzin van differentiatie? Er wordt begonnen met het ontwerpen van een onderzoeksles.
  3. Wat weten we over het leren van docenten, wat is er bekend over de opbrengsten van Lesson Study, wat heb je daarvoor nodig, hoe organiseer je het leren, wat is weerstand, en hoe ga je daarmee om? Er wordt verder gewerkt aan het ontwerpen van een onderzoeksles.
  4. Bijeenkomst op afspraak: onderzoeksles vindt plaats op de school, wordt gegeven door 1 teamlid, geobserveerd door rest team, meteen nabesproken en bijgesteld.
  5. Hoe verander je de cultuur in een school? Welke organisatiemodellen en invoeringsmodellen bestaan er voor Lesson Study? In deze laatste bijeenkomst worden de verzamelde gegevens van de onderzoeksles geanalyseerd, en worden uitgevoerde Lesson Studies aan elkaar gepresenteerd.

Docenten

  • Prof. dr. Klaas van Veen, directeur Lerarenopleiding / hoogleraar Onderwijskunde RUG
  • Dr. Siebrich de Vries, lerarenopleider / onderzoeker RUG

Doelgroep

Schoolleiders, teamleiders en hun aanstaande Lesson Study-begeleiders in het voortgezet onderwijs. We streven naar een gemengde groep van maximaal 30 personen.

Tijdinvestering

Totaal aantal SBU: 60 uur, waarvan 28 uur contacturen op de cursusdagen (4 x 7 uur). Van de deelnemers wordt daarnaast verwacht dat ze tussen de bijeenkomsten door tijd beschikbaar hebben voor het lezen van literatuur (4 x 6 uur per bijeenkomst, conclusies en vragen bij 2 artikelen (dienen voor elke bijeenkomst opgestuurd te worden), in totaal 24 uur) en voor het eigen Lesson Study-traject (gemiddeld 4 uur nadere voorbereiding van de onderzoeksles op de school, en 4 uur uitvoering van de onderzoeksles en nabespreking, in totaal 8 uur).

Kosten

€ 3500,- per schoolteam bestaande uit schoolleider, teamleider en twee docenten als a.s. Lesson Study-begeleiders.

Data

Voorjaar 2018 - details in voorbereiding.

Maatwerk

Dit programma kan ook als maatwerk worden verzorgd, bijvoorbeeld voor een school met verschillende locaties die integraal met Lesson Study aan de slag wil.

Contactpersoon:

dr. Siebrich de Vries, projectleider (s.de.vries@rug.nl).

Laatst gewijzigd:11 augustus 2017 12:25