Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringLesson Study

Opleiding Lesson Study-begeleider

De Lesson Study-cyclus wordt begeleid door een procesbegeleider. Deze stuurt het docententeam aan bij het samen leren. De taken van de procesbegeleider zijn met name:

 • de veiligheid binnen het team bewaken
 • individuen tot hun recht laten komen
 • diepgang laten ontstaan in de discussies en uitwisseling
 • docenten kritisch laten zijn over hun didactische keuzes in het proces.

We bieden een opleiding die u in staat stelt op uw eigen of op een andere school Lesson Study-teams te begeleiden.

Voor wie?

De opleiding is geschikt voor docenten po, vo, mbo, ho die geïnteresseerd zijn in een aanpak om collega’s te begeleiden bij het verbeteren van de kwaliteit van de lessen. De opleiding is vooral geschikt voor docenten die al ervaring hebben in het begeleiden van teams, dan wel hier affiniteit mee te hebben. Daarnaast is de opleiding geschikt voor schoolopleiders, schoolbegeleiders en adviseurs.

Inhoud en resultaat

De opleiding bestaat uit zes dagdelen verdeeld over drie maanden en wordt daarna gevolgd door zes intervisiebijeenkomsten waarbij op momenten naar keuze aangesloten kan worden. Bij het afsluiten van de opleiding met een voldoende resultaat bent u gecertificeerd bent om teams te begeleiden tijdens de implementatie van Lesson Study.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de Lesson Study-aanpak en de verschillende fasen ervan. We kijken specifiek naar de rol van de procesbegeleider, het doen van praktijkonderzoek, de instrumenten die geschikt zijn om het leren van leerlingen in kaart te brengen en het analyseren van de verzamelde gegevens. Tot slot gaan we in op het reflecteren op de leeropbrengst en het proces, en verduurzaming binnen de school.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Overzicht Lesson Study traject en de verschillende fasen hierin
 • De rol van de procesbegeleider en begeleidingsvaardigheden
 • Het ontwerpproces van de onderzoeksles
 • Het praktijkonderzoek, de voorbeeldleerlingen en de onderzoeksinstrumenten
 • De lesuitvoering, het observeren en de nabespreking
 • Het analyseren van verzamelde gegevens
 • Het vastleggen en delen van de leeropbrengst
 • Verduurzamen in de school
Werkwijze

De opleiding is een perfecte combinatie van nieuwe kennis en vaardigheden die door u meteen in de praktijk wordt gebracht. De bijeenkomsten zijn interactief en de cursisten gaan meteen aan de slag met praktische opdrachten en simulaties. De opleiding bestaat onder meer uit:

 • Kennisoverdracht
 • Trainingsmodulen, onder meer observatievaardigheden (tijdens de opleidingsdagen)
 • Praktijkopdrachten
 • Reflectie en intervisie

Van de cursist wordt verwacht dat hij tussen de bijeenkomsten door voldoende tijd besteedt aan het lezen van de literatuur en in de eigen praktijk aan de slag gaat met een team. Dat kan het liefst op uw eigen school of indien beschikbaar een school waar de RUG bezig is met Lesson Study. U werkt dan samen met een ervaren procesbegeleider om een maximaal resultaat te kunnen halen. De studiebelasting is, exclusief de bijeenkomsten, ongeveer vier uur per week.

Bij de zes intervisie bijeenkomsten wordt het geleerde meteen praktisch toegepast in de eigen school of zo mogelijk op een andere school waar de RUG aan verbonden is.

Studielast

De studielast exclusief het begeleiden van een team in de eigen praktijk bedraagt in totaal 52 uur (30 contacturen en 12 uren zelfstudie)

Cursusdata

Dinsdag 30-01 hele dag van 9:30-16:30 uur (dagdelen 1 en 2)

Maandag 19-02 middag van 13-16:30 uur (dagdeel 3)

Dinsdag 06-03 hele dag van 9:30-16:30 uur (dagdelen 4 en 5)

Maandag 26-03 middag van 13-16:30 uur (dagdeel 6)

Houd daarnaast rekening met zes intervisiebijeenkomsten: data in overleg.

Plaats

Groningen

Kosten

€ 1.950,- inclusief lunch op de cursusdagen die van 9.30 - 16.30 uur duren

Cursusvoorwaarden
 1. De cursus wordt aangeboden onder voorbehoud van voldoende deelname (min. 10 deelnemers).
 2. Schriftelijke annulering is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Bij verhindering van de cursist is het toegestaan een vervanger te sturen, waarvoor het volledige bedrag wordt berekend.
 3. De deelnemer/opdrachtgever betaalt voor de gehele cursus, ook wanneer niet alle cursusdagen zijn bezocht i.v.m. afwezigheid van deelnemer.
 4. Het verschuldigde inschrijfgeld dient binnen een maand na verzending van de factuur te worden voldaan. Kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de deelnemer of opdrachtgever.
 5. Door inschrijving geeft de cursist/opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.
Aanmelden

Minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

Inschrijven voor deze cursus is helaas niet meer mogelijk. Binnenkort worden er nieuwe data bekend gemaakt.

Maatwerk

Dit programma kan ook als maatwerk worden verzorgd.

Contactpersoon

dr. Siebrich de Vries, projectleider (s.de.vries@rug.nl)

Laatst gewijzigd:16 januari 2018 11:23