Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionaliseringMenu

Inductie

Maatwerk voor beginnende VO-docenten

Historie

De Lerarenopleiding doet al jaren onderzoek naar de effecten van interventie in de eerste jaren van de beroepsuitoefening van leraren. De interventie bevat een zogenaamd inductiearrangement (IA): een speciaal inwerkprogramma gericht op de werksituatie van de startende leraar, maar ook op de begeleidingssituatie.

In een landelijk experiment (2010-2013) zijn de effecten van een IA gemeten. Kernvraag: hoe kunnen we de uitval verminderen en startende leraren behouden voor het onderwijs? Mede op basis van de resultaten uit dit experiment is in 2014 een nieuw landelijk project “Begeleiding van Startende Leraren” (BSL) gevormd. Doelgroep: zowel eerste- als tweedegraders met een recente bevoegdheid.

Projectleider dr M. Helms-Lorenz
Projectleider dr M. Helms-Lorenz

Begeleiding Startende Leraren

Om te voorkomen dat startende leraren voortijdig stoppen, moeten zij zich sneller kunnen ontwikkelen tot professional. Met het BSL-project stimuleert en subsidieert de overheid de IA's gedurende drie jaar. Speciale regio-specifieke arrangementen zorgen voor adequate begeleiding van starters door lerarenopleidingen in samenwerking met VO-scholen binnen een bepaalde regio. Daarbij fungeert de RUG-Lerarenopleiding als penvoerder van het onderzoek naar het landelijk effect.

Doel

De professionele doorgroei van starters bevorderen - voortijdige beroepsuitval terugdringen. Het project is ontwikkeld om deze tijdspanne te bekorten. Uit onderzoek blijkt nl. dat met een intensievere coaching en begeleiding vanaf de start, de kans op uitval afneemt. Lees er meer over in: lopend onderzoek - landelijk

Inductie in het noorden

In de noordelijke provincies is BSL bekend onder de naam ‘Inductie in het noorden’. Hoofdgedachte: inductiearrangementen werken alleen als ze naadloos aansluiten op de individuele situatie van elke school, met ruimte voor maatwerk en naar behoefte van een individuele leraar. Een dergelijk op de school afgestemd arrangement ontwikkelt de universitaire Lerarenopleiding, maar scholen hebben zeggenschap over de invulling ervan. De inwerktrajecten zijn gericht op de autonomie, de competentie en de verbondenheid van de startende leraar.

Om van inductie in het noorden een duurzaam project te maken, werken ook schoolopleiders, teamleiders, HRM en directie mee aan de ontwikkeling en uitvoering. Immers, de kwaliteit en duurzaamheid van de implementatie floreert bij een hecht samenspel: het leiderschap van de school, de mate waarin die school zich eigenaar voelt van het project en de kwaliteit van de begeleiding van vakcoaches en schoolopleiders. Lees meer over BSL in het noorden.

tableau de la troupe
tableau de la troupe
Laatst gewijzigd:11 december 2018 14:13