Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sWiskunde

Wiskunde (starters)

Cursusjaar 2017-2018

Professionele leergemeenschap voor startende docenten (1-3 jaar na diplomering)

Beschrijving inclusief thema(‘s)

Logaritmische en goniometrische functies, telproblemen, kansrekening, differentiëren en integreren, statistiek, analytische meetkunde…

Als je de lerarenopleiding hebt afgerond wordt er van je verwacht dat je alle onderwerpen in het schoolcurriculum gaat onderwijzen. Hoewel je in de opleiding bij de meeste onderwerpen wel kort hebt stil gestaan, is verdere verdieping mogelijk. Vaak speelt de methode die op school gebruikt wordt een belangrijke rol bij het geven van wiskundeonderwijs. Maar aan de andere kant wil je eigen accenten zetten en ben je graag Baas Boven Boek.

Didactische vragen die je zou kunnen hebben:

 • Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen begrip en oefening combineren?
 • Hoe kan ik de leerlingen actief bij de les betrekken?
 • Hoe ondersteun ik de leerlingen bij het oplossen van problemen?
 • Hoe kan ik de leerstof relateren aan andere schoolvakken?
 • Hoe zou ik de lessen kunnen ondersteunen met gebruik van ICT?

In deze PLG willen we bij verschillende onderwerpen uit het curriculum van havo- en vwo-bovenbouw stilstaan bij de vragen: wat vinden de leerlingen lastig, hoe zou je het kunnen onderwijzen, wat is er in literatuur bekend over de didactiek van dat onderwerp?

Doel

Het doel van deze cursus is docenten, die nog niet veel leservaring hebben, te ondersteunen bij het maken van didactische keuzes voor hun wiskundelessen.

Didactische organisatie / werkwijze

Er zijn zeven bijeenkomsten. In elke bijeenkomst staat een vakinhoudelijk thema en een didactisch thema centraal. Er worden vijf thema’s gekozen. Enerzijds wordt er informatie gegeven en achtergronden besproken. Anderzijds wordt er in elke bijeenkomst in groepen gewerkt aan de ontwikkeling van lessen. Per bijeenkomst worden materialen en achtergrondartikelen verstrekt.

Afsluiting

Elke groep geeft in de laatste bijeenkomst een presentatie over de ontwikkelde lessen en materialen en de ervaringen die in lessen zijn opgedaan. De ontwikkelde materialen worden gedeeld.

Studiebelasting

21 uren contacttijd + 21 uur voorbereiding en ontwikkeling.

Data, tijden en plaats

De eerste zes PLG's steeds op woensdagen van 16:00 – 19:30 uur. Locatie volgt.

 1. woensdag 20 september 2017
 2. woensdag 11 oktober 2017
 3. woensdag 15 november 2017
 4. woensdag 14 februari 2018
 5. woensdag 14 maart 2018
 6. woensdag 18 april 2018
 7. Vakinhoudelijke bijeenkomst Faculty of Science en Engineering 1 (waar wi. onder valt) in voorbereiding.

Cursusleiding en Informatie

 • Nelleke den Braber
 • Martha Witterholt
 • Gerrit Roorda (g.roorda@rug.nl)

Tarieven

Per schooljaar per docent: 350 € incl. btw.

Aanmelding voor dit jaar inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:18 september 2017 11:24