Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Wiskunde

PLG Wiskunde - bovenbouw

Cursusjaar 2018-2019

Doelgroep

Eerstegraads wiskundedocenten die in de bovenbouw havo/vwo lesgeven.

Inhoud en resultaat

Logaritmische en goniometrische functies, telproblemen, betrouwbaarheidsintervallen, differentiëren en integreren, statistiek, analytische meetkunde, ….

Als eerstegraads wiskundedocent wordt er van je verwacht dat je alle onderwerpen in het schoolcurriculum kunt onderwijzen. Vaak speelt de methode die op school gebruikt wordt een belangrijke rol bij het geven van wiskundeonderwijs. Maar aan de andere kant wil je eigen accenten zetten en ben je graag Baas Boven Boek. Je weet uit ervaring wat werkt als je bepaalde onderwerpen behandelt in de wiskundeles maar bent ook nieuwsgierig naar de ‘beste’ manier. Nieuwe werkvormen uitwerken of materiaal maken bij het boek kost echter tijd.

In deze PLG willen we bij verschillende onderwerpen uit het curriculum van havo- en vwo-bovenbouw stilstaan. Dat doen we aan de hand van drie aspecten: wat leerlingen lastig vinden, wat er in de literatuur bekend is over de didactiek van dat onderwerp én hoe we deze inzichten kunnen gebruiken in ons onderwijs. We benaderen de onderwerpen op een onderzoekende manier. Vervolgens gebruiken we deze inzichten bij het gezamenlijk ontwerpen van lesactiviteiten. Bij het samen ontwerpen van lesactiviteiten staan de volgende didactische vragen centraal:

  • Hoe kan ik de leerlingen actief bij de les betrekken?
  • Welke werkvormen of vormen van formatieve evaluatie kan ik hierbij zinvol inzetten?
  • Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen begrip en oefening combineren?
  • Hoe kan ik de leerstof relateren aan andere schoolvakken?
  • Hoe kan ik de les ondersteunen met gebruik van ICT?

Deelname aan deze PLG geeft een verdiepende impuls aan je dagelijkse praktijk.

Programma

In vijf bijeenkomsten staat steeds een vakinhoudelijk onderwerp centraal dat gezamenlijk bepaald wordt. Tijdens elke bijeenkomst wordt er informatie gegeven over het gekozen vakinhoudelijke thema en worden achtergronden besproken. Ook worden materialen en achtergrondinformatie verstrekt. Vervolgens wordt er in groepen gewerkt aan de ontwikkeling van lessen. Deze worden uitgevoerd op de eigen school tussen bijeenkomsten in. Ervaringen met de ontworpen lesactiviteiten worden in de daaropvolgende bijeenkomst besproken.

Afsluiting

In de afsluitende Bèta-brede docentendag worden eventueel de ontwikkelde materialen gepresenteerd en gedeeld.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten (inclusief de Bèta-brede docentendag) hebben bijgewoond, en de bijeenkomsten steeds voldoende zijn voorbereid.

Studielast

41 uur vakdidactisch bestaande uit:

23 uur contacttijd (5 bijeenkomsten van 3 uur en de Bèta-brede docentendag van 8 uur)
18 uur voorbereiding (ca. 3 uur per bijeenkomst voor vakdidactische verdieping en uitwerking lesmaterialen)

Data, tijden en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13:30 - 17:00 uur in de Linnaeusborg, Rijksuniversiteit Groningen.

  • Vrijdagmiddag 12 oktober 13:30 – 16:30
  • Vrijdagmiddag 23 november 13:30 – 16:30
  • Vrijdagmiddag 14 december 13:30 – 16:30
  • Vrijdagmiddag 25 januari 13:30 – 16:30
  • Vrijdagmiddag 8 maart 13:30 – 16:30

Bèta-brede docentendag: 12 april 2019

Tarief

Per deelnemer € 300, - (inclusief btw en catering en de Bèta-brede studiedag)       

Klavertje 4-korting is hier van toepassing: de 4e vakcollega van een school mag gratis deelnemen.

PLG -begeleider en informatie

Gerrit Roorda, g.roorda@rug.nl

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:24