Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Spaans

PLG Spaans - El español en clase

Cursusjaar 2018-2019

El español en clase: ¡con fluidez adelante!

Doelgroep

Deze PLG is bestemd voor docenten Spaans die aan de hand van actuele thema’s hun eigen taalvaardigheid willen versterken, en met meer gemak het Spaans in de klas willen hanteren, gebruikmakend van de juiste registers.

Inhoud en resultaat

De volgende thema’s staan centraal:

 1. De hedendaagse Spaanse maatschappij en Spaanstalige wereld in bredere zin.We gebruiken de pers en film om te werken aan maatschappelijke thema’s die aan het onderwijs gerelateerd kunnen worden, waarmee kennis en (taal)vaardigheden van de docent met betrekking tot sociaal- maatschappelijke thema’s in de Spaanstalige wereld worden versterkt.
 2. Vakdidactiek in de praktijk. De lespraktijk van de deelnemers is een terugkerende thema. Samen kijken we hoe de versterkte rol van het eigen beheersingsniveau van het Spaans de vakdidactische keuzes positief kan beïnvloeden. Denk daarbij aan uitleg, het kiezen van voorbeelden, leerstrategische elementen, feedback, taakgericht werken, activerende didactiek gebaseerd op authentieke bronnen.

Via het communiceren (vooral mondeling) in het Spaans op basis van authentieke input (op C1/C2 niveau zoals beschreven in het ERK en uitgewerkt in de taalprofielen), zullen deelnemers tot een grotere “fluidez” in het Spaans te komen. Daarnaast zullen ze hun eigen cultureel-maatschappelijk, talig en vakdidactisch repertoire op het gebied van het Spaans uitbreiden, evenals hun kennis en begrip van trends en ontwikkelingen in de Spaanstalige wereld wat allemaal ook weer ingezet kan worden in de Spaanse les.

Programma

De bijeenkomsten (totaal 6 bijeenkomsten) bestaan uit 2 delen: het gezamenlijk werken aan de eigen taalvaardigheid en het bespreken van vakdidactisch keuzes die daaruit voort kunnen vloeien.

In de eerste bijeenkomst bespreken we de wensen van de deelnemers en leggen we de thema’s voor de rest van de cursus vast.

De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Spaans.

Afsluiting

De deelnemers houden hun vorderingen bij en leggen een portfolio aan waarin behandeld en ontwikkeld materiaal wordt verzameld. Reflectie op de activiteiten en taken vormt een onderdeel van de bijeenkomsten (en het portfolio).

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben voorbereid, bijgewoond en daarin actief hebben geparticipeerd. En deelnemers hebben hun portfolio afgerond.


Studielast

44 uren waarvan:

 • 18 uur contacttijd (6 uur vakdidactisch, 12 uur vakinhoudelijk)
 • 18 uur voorbereiding (vakinhoudelijk)
 • 8 uur portfolio samenstellen (vakinhoudelijk)

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten (inclusief catering) vinden plaats op donderdagavond van 19.00-22.00 uur óf op vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur op onderstaande data (in afstemming tussen deelnemers en docent):

 1. Sessie 1: donderdag 11/ vrijdag 12 oktober 2018
 2. Sessie 2: donderdag 29/ vrijdag 30 november 2018
 3. Sessie 3: donderdag 10/ vrijdag 11 januari 2019
 4. Sessie 4: donderdag 07/ vrijdag 8 februari 2019
 5. Sessie 5: donderdag 14/ vrijdag 15 maart 2019
 6. Sessie 6: donderdag 11/ vrijdag 12 april 2019

De exacte locatie wordt nader bekend gemaakt.

Tarief

Per deelnemer €300,- inclusief catering.

De Klavertje vier-korting geldt voor deze activiteit: bij meer dan 3 aanmeldingen per sectie of school mag de 4e persoon gratis deelnemen,

Extra: deelnemers kunnen op 18 januari 2019 de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur bezoeken tegen een gereduceerd tarief van 50% van de prijs.

PLG-leiding en informatie

De PLG wordt verzorgd door Michelle de Jong (michelle.de.jong@rug.nl), vakdidacticus Spaans bij de Lerarenopleiding/EVN en docente taalvaardigheid bij de Faculteit der Letteren, Rijkuniversiteit Groningen.

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:24