Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sNederlands

Nederlands (starters)

Alle kanten op: vorming bij het schoolvak Nederlands

Cursus voor startende docenten Nederlands (1-4 jaar na diplomering)
Het schoolvak Nederlands biedt veel aanknopingspunten om je pedagogische taak als docent te vervullen: juist reflecteren op taal en communicatie kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan je bewust worden van framing, je plek in de wereld vinden via literatuur of ervaren wat het effect is van het innemen van een positie in een debat of schriftelijk betoog. In deze cursus laten we zien hoe je aandacht kunt besteden aan vorming zonder het zicht op het vak Nederlands te verliezen.

Doelen

 1. Bepalen wat persoonlijke vorming is en wat jouw visie daarop is.
 2. Zicht krijgen op didactische aanpakken voor vorming bij verschillende onderdelen van het schoolvak Nederlands.

Afsluiting

Uitwisseling van kansrijke didactische praktijken.

Didactische organisatie / werkwijze

 1. Aan de hand van de bespreking van een (literaire) tekst ervaren hoe persoonlijke vorming kan werken
 2. Praktijkvoorbeelden van vormende activiteiten bij Nederlands bestuderen
 3. Achtergrondinformatie over vorming bestuderen
 4. Lesideeën uitwerken en uitproberen.

Studiebelasting

42 uur waarvan 21 uur bijeenkomsten + 21 uur voorbereiding daarop.

Data, tijden en plaats

Woensdagen van 14:30 tot 17:30 uur te Groningen

 1. 13 september 2017
 2. 11 oktober 2017
 3. 15 november 2017
 4. 14 februari 2018
 5. 14 maart 2018
 6. 18 april 2018

Nog een nader te bepalen vakinhoudelijke bijeenkomst.

Tarieven

350 € inclusief btw en catering.

Cursusleiding en Informatie

Annuleringsvoorwaarden 2017-2018:

Aanmelden was mogelijk tot 10 september 2017

Bij afmelden na 10 september 2017 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen.
(e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding voor dit jaar is inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:37