Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Natuurkunde

PLG Natuurkunde

Cursusjaar 2018-2019

De natuurkunde groep bestaat uit een groep gemotiveerde, deskundige docenten uit de regio. In de afgelopen jaren zijn vele activiteiten ontplooid. Om er een aantal te noemen: Het ontwikkelen van Peer Instructions, het uitnodigen van onderzoekers om te praten over hun state of the art onderzoek met een bijbehorend bezoek aan laboratorium, het kritisch beoordelen van nieuwe didactische middelen en meetapparatuur, het bespreken van nieuwe vakdidactische ideeën, het uitwisselen van vakdidactische expertise (specialistische kennis van ict), het kritisch bespreken van nieuwe onderwerpen binnen het curriculum (Quantumwereld, Speciale Relativiteitstheorie en biofysica) en het vergroten dan wel oppoetsen van onderzoekende of oplossingsvaardigheden.

Dit concept blijkt een goede. Het komende jaar zal wederom worden ingevuld met een breed scala aan activiteiten: een verdere verdieping in de nieuwe onderwerpen binnen het natuurkunde curriculum met daarnaast een uitwisseling van expertise.

Ook zal er verder gewerkt worden aan de opvolger van het boekje ‘Natuurkunde is leuker als je denkt’. Een boekje met zeer bruikbare vragen volgens het Peer Instruction principe.

Doelgroep

Eerstegraads natuurkunde docenten

Inhoud en resultaat

Deelnemers breiden hun didactisch activerend en differentiërend repertoire uit. Daarnaast ontwikkelen zij gezamenlijk motiverend lesmateriaal. Na afloop zijn deelnemers in staat in hun lespraktijk gebruik te maken van het ontwikkelde activerende lesmateriaal.

Programma

In een aantal bijeenkomsten wordt gewerkt aan de opvolger van het boekje ‘Natuurkunde is leuker als je denkt’. Daarnaast wordt nog één (en bij voldoende belangstelling meerdere) bijeenkomst (en) voor alle geïnteresseerde natuurkunde docenten in noord Nederland over een specifiek thema. Te denken valt aan het thema ‘Modelleren’.

Afsluiting

Er wordt naar gestreefd om de opvolger van ‘Natuurkunde is leuker als je denkt’ zo goed als af te hebben tijdens de laatste bijeenkomst.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de bijeenkomsten (inclusief de Bèta-brede docentendag) hebben bijgewoond en actief hebben geparticipeerd.

Studielast

58 uur vakdidactisch bestaande uit:

  • 29 uur contacttijd (6 bijeenkomsten van 3,5 uur en de Bèta-brede docentendag)
  • 29 uur voorbereiding

Data, tijden en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13:30 - 17:00 uur in de Linnaeusborg, Rijksuniversiteit Groningen.

  1. 14 september 2018
  2. 12 oktober 2018
  3. 14 december 2018
  4. 25 januari 2019
  5. 8 maart 2019
  6. 21 juni 2019

Bèta-brede docentendag: 12 april 2019

Tarief

Per deelnemer: € 350, - (inclusief btw en catering en de Bèta-brede docentendag)        

Klavertje 4-korting is hier van toepassing: de 4e vakcollega van een school mag gratis deelnemen.

PLG-leiding en informatie

Enno van der Laan, j.e.van.der.laan@rug.nl

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met ScienceLinx.

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:23