Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG's

Natuurkunde

Cursusjaar 2017-2018

Professionele LeerGemeenschap voor docenten Natuurkunde

Beschrijving inclusief thema (‘s)

De natuurkunde groep bestaat uit een groep gemotiveerde, deskundige docenten uit de regio. De afgelopen jaren zijn veel activiteiten ontplooid zoals: ontwikkelen van Peer Instructions, werken aan modules van NiNa, uitnodigen van onderzoekers over hun state of the art-onderzoek met bezoek aan laboratorium, kritisch beoordelen van nieuwe didactische middelen en meetapparatuur, bespreken van nieuwe vakdidactische ideeën, uitwisselen van vakdidactische expertise (specialistische kennis van ict), kritisch bespreken van nieuwe onderwerpen binnen het curriculum (Quantumwereld, Speciale Relativiteits-theorie en biofysica), vergroten/oppoetsen van onderzoekende - of oplossingsvaardigheden.

Dit concept heeft zich bewezen, komend jaar zal worden ingevuld met een breed scala aan activiteiten en verdere verdieping in de nieuwe onderwerpen binnen het natuurkundecurriculum, met daarnaast een uitwisseling van expertise.

Op stapel staat de opvolger van ‘Natuurkunde is leuker als je denkt’, een boekje met zeer bruikbare vragen volgens het Peer Instruction principe.

Doelen

Uitbreiden didactisch activerend en differentiërend repertoire. Ontwikkelen motiverend lesmateriaal.

Didactische organisatie / werkwijze / programma / planning

Naast uitwisseling van expertise een systematische bespreking van de bedachte meerkeuzevragen voor genoemd boekje.

Afsluiting

Boekje ‘Natuurkunde is leuker als je denkt 2’.

Register-uren

Totaal 63 uur: Contacturen: 9x3=27 en Voorbereiding-ontwerp-evaluatie: 9x4=36

Data, tijden en plaats

22 september, 13 oktober, 17 november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 16 maart, 13 april, 11 mei, 15 juni op vrijdagen (13.30-16.30 uur) in Groningen.

Cursusleiding en Informatie

Enno van der Laan, vakdidacticus natuurkunde (j.e.van.der.laan@rug.nl)

Tarieven

per schooljaar per docent: 450 € (incl. btw, catering en bèta-brede docentendag)
* Klavertje vier-korting:
De 4e persoon gratis, bij meer dan 3 aanmeldingen per sectie / per school

Annuleringsvoorwaarden 2017-2018:

Aanmelden was mogelijk tot 10 september 2017

Bij afmelden na 10 september 2017 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen.
(e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding voor dit jaar is inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:46