Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Maatschappijwetenschappen

PLG Maatschappijwetenschappen

Cursusjaar 2018-2019

Doelgroep

Eerstegraads docenten Maatschappijwetenschappen.

Inhoud en resultaat

Het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen daagt docenten maatschappijwetenschappen uit nieuwe lessenseries te ontwerpen. In de PLG ondersteunen docenten en de vakdidacticus elkaar met deze taak, door zowel inhoudelijke verdieping in de concepten als ook door oefening in het maken en ontwerpen van lessen en opdrachten die direct in de eigen praktijk gebruikt kunnen worden. In de praktische bijeenkomsten ligt de focus op de didactiek van concepten leren begrijpen en gebruiken om contexten te analyseren en gaan we in aparte groepen lesmateriaal ontwerpen voor havo resp. vwo.

Aan het eind van de PLG heb je je kennis van de hoofd- en kernconcepten in het examenprogramma verdiept en verbreed, evenals je kennis over didactische aanpakken om leerlingen concepten te leren begrijpen en te gebruiken om contexten te analyseren. Daarnaast beschik je over lessen en opdrachten waarmee leerlingen concepten leren begrijpen en gebruiken in nieuwe en voorgeschreven contexten.

Programma

Datum

Inhoud van de bijeenkomst

11 oktober 2018

Leerlingen concepten leren begrijpen

20 november 2018

Verhouding in de context van mondiale conflicten en samenwerking

17 januari 2019

Paradigma’s begrijpen en er mee werken

19 maart 2019

Verandering in de context van de wording van de moderne natiestaat

13 juni of 9 mei 2019

Concepten leren door onderzoek doen

Alle bijeenkomsten bestaan uit een inleiding in het thema en een vertaling van de inleiding naar de praktijk. Daarnaast wordt concreet onderwijsmateriaal aangeboden om mee te nemen. De vakinhoudelijke lezing over verhouding en verandering worden door gastsprekers verzorgd. De andere bijeenkomst worden voorbereid en geleid door Jacqueline van Markvoort en Marieke van der Wal.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten voldoende hebben voorbereid en bijgewoond, en daarin actief hebben geparticipeerd.

Studielast

25 uur (vakdidactisch) waarvan:

  • 15 uur contacttijd
  • 10 uur voorbereidingstijd en uitproberen lesmateriaal in de eigen lessen

Data, tijden en plaats

Bijeenkomsten zijn op alternerend op dinsdag- of donderdagmiddag van 14:00 – 17:00 in Groningen:

  1. Donderdag 11 oktober 2018
  2. Dinsdag 20 november 2018 (inhoudelijke lezing)
  3. Donderdag 17 januari 2019
  4. Dinsdag 19 maart 2019 (inhoudelijke lezing)
  5. Donderdag 13 juni 2019

Tarief

Per deelnemer € 250, - (inclusief btw en catering)

Deelnemers kunnen zich ook voor losse inhoudelijke lezingen inschrijven.

De prijs per lezing bedraagt €75,-.

De Klavertje 4-aanbieding blijft van kracht: de 4e vakcollega van een school mag gratis deelnemen.

Cursusleiding en informatie

Marieke van der Wal, vakdidacticus maatschappijleer & -wetenschappen (marieke.van.der.wal@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:06 september 2018 11:24