Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG's

Maatschappijwetenschappen

Het nieuwe examenprogramma in de praktijk
maatschappijwetenschappen in beeld
maatschappijwetenschappen in beeld

Beschrijving inclusief thema (‘s)

In het schooljaar 2017-2018 gaan alle MAW-docenten beginnen met het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen. Dit betekent een grote verandering. In de PLG inspireren en ondersteunen docenten uit Noord-Nederland en de vakdidacticus van de RUG elkaar bij het ontwerpen en evalueren van lessen, lessenseries, opdrachten, toetsen of schoolexamens. We gaan samen lessenseries, opdrachten en toetsen ontwikkelen en evalueren.

De PLG is dé plek om lesmateriaal met elkaar te delen en te leren van elkaars (on)succesvol lesmateriaal. Naar behoefte organiseert de vakdidacticus vakinhoudelijke of didactische inbreng, zoals lezingen en workshops.

Doelen

Je kunt lesmateriaal ontwikkelen dat bijdraagt aan de verhoging van leerlingen hun denkvaardigheden in toepassen van concepten en contexten en visa versa, en in verbanden leggen tussen concepten en contexten onderling.

Afsluiting

Bundelen van succesvol lesmateriaal (lessenserie, opdracht/werkvorm, e.d.) in een publicatie van het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord.

Didactische organisatie / werkwijze

Je gaat samen met andere docenten lesmateriaal ontwikkelen. Het ontwikkelde materiaal wordt door een of meer deelnemers uitgevoerd en in de daaropvolgende bijeenkomst worden de ervaringen met het lesmateriaal uitgewisseld en geëvalueerd. De focus bij de uitwisseling en evaluatie zal liggen op de leeractiviteiten van de leerlingen in de denkvaardigheden (domein A2) en de concepten (domein B t/m E).

De bijeenkomsten worden door de vakdidacticus in samenwerking met de (pilot)docenten inhoudelijk en organisatorisch voorbereid en geleid.

Studiebelasting

In totaal 35 uur: 7 bijeenkomsten van 3 uur, inclusief vakinhoudelijke bijeenkomst.
Voorbereiding per bijeenkomst 1 uur / Verwerking na bijeenkomst 1 uur.

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten vinden alternerend plaats op dinsdag- en donderdagmiddag van 14:30 – 17:30 te Groningen. De data worden nader bepaald.

Tarieven

Totaaltarief per schooljaar per docent: 350 €, inclusief btw en catering.

* Klavertje vier-korting:
De 4e persoon gratis, bij meer dan 3 aanmeldingen per sectie / per school

Cursusleiding en Informatie

Marieke van der Wal, vakdidacticus maatschappijleer & -wetenschappen (marieke.van.der.wal@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2017-2018:

Aanmelden was mogelijk tot 10 september 2017

Bij afmelden na 10 september 2017 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen.
(e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding voor dit jaar is inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:43