Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Maatschappijleer

Lesson Study Maatschappijleer

Cursusjaar 2018-2019

Leren van je leerlingen met Lesson Study

Doelgroep

Docenten maatschappijleer die een Lesson Study-team willen vormen om met en van elkaar en hun leerlingen te leren.

Lesson Study is interessant voor beginners tot experts, eerste- en tweede graders, van dezelfde sectie van dezelfde school en/of van verschillende scholen.

Docenten kunnen zich individueel opgeven, of met (een deel van) de sectie.

Inhoud en resultaat

Lesson Study is een zeer krachtige en effectieve aanpak die docenten stimuleert en ondersteunt bij het leren van leerlingen. In een Lesson Study doorlopen docenten in teamverband een cyclus waarbij ze kritisch en systematisch het denken en leren van leerlingen analyseren. Lesson Study is zeer geschikt om de meer geavanceerde docentvaardigheden als activeren, differentiëren en aandacht voor leerstrategieën (verder) te ontwikkelen.

De Lesson Study wordt begeleid door een ervaren vakdidacticus.

Lesson Study levert docenten nieuwe vakdidactische kennis en inzichten op, en stimuleert om nieuwe aanpakken echt te gaan toepassen in de eigen praktijk. Daarnaast geeft Lesson Study vaak nieuwe energie, omdat het inspirerend is om met vakgenoten met het vak bezig te zijn.

Programma

De Lesson Study-cyclus bestaat uit de volgende zeven bijeenkomsten:

 1. Startbijeenkomst waarbij het team kennis maakt met elkaar, en zich oriënteert op het thema en het doel.
 2. De oriëntatie wordt afgesloten, en het ontwikkelen van de onderzoeksles wordt gestart.
 3. De onderzoeksles wordt verder ontwikkeld en afgerond.
 4. De onderzoeksles wordt uitgevoerd op een van de scholen door een docent van het team; andere teamleden observeren en verzamelen gegevens, en nabesproken.
 5. De les wordt bijgesteld.
 6. De les wordt voor een tweede keer uitgevoerd op een andere school/in een andere klas en nabesproken.
 7. Afsluitende bijeenkomst waarbij alle verzamelde data worden besproken, en wordt vastgesteld wat zowel leerlingen als docenten geleerd hebben.

Afsluiting

Een verslag van de cyclus dat mede kan dienen als basis voor een presentatie aan het eigen schoolteam, op de Dag van de Vakdidactiek of voor een artikel in het schoolbulletin of een vakblad.

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij:

 • minimaal 80 % aanwezigheid bij de bijeenkomsten;
 • voldoende voorbereiding van de bijeenkomsten;
 • afgerond afsluitend verslag.

Studielast

30 uur (vakdidactisch) bestaande uit:

 • 21 uur contacttijd (7 bijeenkomsten van 3 uur)
 • 6 uur voorbereiding (ca. 3 uur per bijeenkomst bij bijeenkomst 2 en 3)
 • 3 uur afsluitend verslag

Data, tijden en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13.30 - 17.00 in Groningen op:

 1. 5 oktober 2018
 2. 2 november 2018
 3. 30 november 2018
 4. datum nader te bepalen voor bijeenkomst af te spreken op een school
 5. 18 januari 2019
 6. datum nader te bepalen voor bijeenkomst af te spreken op een school
 7. 1 maart 2019

Dag van de Vakdidactiek: 5 juni 2019 van 13-18 uur (toegang gratis)

Bij schoolgebonden aanpak met een sectie: data, tijden en plaats in overleg.

Tarief

Per deelnemer € 350,- (inclusief btw en de Dag van de Vakdidactiek)

Bij schoolgebonden aanpak: offerte op maat.

Cursusleiding en informatie

Marieke van der Wal (marieke.van.der.wal@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor deze Lesson Study is gesloten.
Laatst gewijzigd:04 januari 2019 14:00