Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Klassieke Talen

PLG Klassieke Talen

Cursusjaar 2018-2019

In cursusjaar 2018-2019 zal er een PLG Klassieke Talen worden aangeboden.

Meer informatie en een beschrijving van de PLG volgt uiterlijk 21 mei.

Laatst gewijzigd:26 april 2018 08:57