Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sMenu

Geschiedenis (ervaren)

Leergang voor ervaren docenten (vanaf 3 jaar ervaring) 2017-2018

Beschrijving inclusief thema‘s

In deze leergang staat het onderzoeksmatig ontwikkelen van lessen centraal. Onderzocht wordt op welke wijze formatieve toetsing ingezet kan worden om bij iedere leerling - onder andere rekening houdend met zijn of haar beheersingsniveau - historische vaardigheden te ontwikkelen.

Doelen

  1. Docenten kunnen op een onderzoeksmatige manier hun eigen lespraktijk ontwikkelen, evalueren en bijstellen
  2. Docenten kunnen verschillende vormen van formatieve toetsing ontwikkelen die zowel de docent als de leerling inzicht geven in het leerproces van de leerling
  3. Docenten maken zich een didactiek op basis van formatieve toetsing eigen waarin iedere leerling - rekening houdend met zijn of haar beheersingsniveau - historische vaardigheden leert ontwikkelen
  4. Docenten kunnen vanuit het perspectief van de leerling naar de lespraktijk kijken.

Afsluiting

Er wordt een digitaal portfolio bijgehouden en een week voor de laatste bijeenkomst afgerond. Na afloop van de cursus wordt op basis van bijdragen van deelnemers een bundel van good practices samengesteld en uitgegeven door het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord. Alle deelnemers ontvangen hiervan een exemplaar.

Didactische organisatie / werkwijze

De vier bijeenkomsten worden in twee blokken gegeven:

Blok 1:
In de eerste bijeenkomst wordt een algemene inleiding gegeven over formatieve toetsing in het geschiedenisonderwijs. Op basis hiervan ontwikkelen deelnemers een effectieve (digitale) formatieve toets bij een thema naar keuze. Deze toets wordt afgenomen en met groepsgenoten geëvalueerd. Vervolgens wordt de toets in de tweede bijeenkomst verbeterd om daarna nog een keer afgenomen en geëvalueerd te worden.

Blok 2:
In de derde bijeenkomst wordt een inleiding gegeven over de relatie tussen formatieve toetsing, historische vaardigheden en de ontwikkeling van leerlingen op dit gebied. Op basis hiervan ontwikkelen deelnemers een formatieve toets gericht op een historische vaardigheid. De uitslag van de formatieve toets vormt de basis voor een les die door groepsgenoten geobserveerd en geëvalueerd wordt. In de vierde en afsluitende bijeenkomst staat een analyse van het effect van de formatieve toetsen en de wijze waarop deze ingezet zijn centraal.

Studiebelasting

35 uur

Data en tijden (locatie volgt)

  1. Woensdagmiddag 20 september 2017
  2. Maandagavond 20 november 2017
  3. Maandagmiddag 29 januari 2018
  4. Woensdagmiddag 18 april 2018
  5. Dag van de Geschiedenisdidactiek op donderdag 5 oktober 2017

De middagen van 14:30-17:30 uur en de avonden van 17:30-20:30 uur. Dagdeel inclusief catering.

Cursusleiding en Informatie

Tarieven

Totaaltarief voor een schooljaar per docent: 250 euro, incl. btw en toegang tot de Dag van de Geschiedenisdidactiek.

Annuleringsvoorwaarden 2017-2018:

Aanmelden was mogelijk tot 10 september 2017

Bij afmelden na 10 september 2017 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen.
(e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding voor dit jaar is inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:36