Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Frans

PLG Frans - Excursie

Cursusjaar 2018-2019

Excursie – La douce France

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor docenten Frans, eerste- en tweedegraads die interesse hebben voor civilisation, taal en vakdidactiek en hun lessen willen verrijken met les stations d’apprentissage.

Inhoud en resultaat

La Douce France weer helemaal tot u nemen, en passant werken aan uw vakdidactisch repertoire? Klinkt u dat als muziek in de oren? Ne cherchez pas plus loin. U bent u hier aan het juiste adres. Nous partons pour Lille!

Tijdens deze reis hebben we contact met Franse collega’s, bezoeken we diverse Franse onderwijsinstellingen en dompelen we ons onder in de Franse cultuur en taal. Geïnspireerd door deze reis ontwikkelt u lesmateriaal voor uw onderwijspraktijk in de vorm van stations d’apprentissage.

Programma

Het programma bestaat uit drie delen:

1.     Voorbereidingsmiddag (3 uur)
We bespreken verwachtingen, maken een definitieve planning van activiteiten. De didactische tool stations d’apprentissage wordt gepresenteerd, besproken en geoefend. Ook worden de mogelijkheden voor verblijf besproken zoals bijvoorbeeld chez l’habitant.

2.     Het verblijf in Lille zelf
We gaan op donderdag 9 en vrijdag 10 mei. De verdere invulling wordt tijdens de eerste bijeenkomst besproken.

3.     Een terugkommiddag/avond (3 uur)
In deze laatste sessie presenteren en bespreken we het ontwikkelde materiaal.

De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Frans.

Afsluiting

Na het bezoek aan Frankrijk ontwikkelen de deelnemers lesmateriaal in de vorm van stations d’apprentissage naar eigen keuze rond het thema Lille. Het format wordt op de voorbereidingsmiddag besproken. De ontwikkelde stations d‘apprentissage worden met alle deelnemers gedeeld in de terugkommiddag.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze actief hebben geparticipeerd in de voorbereiding, de excursie en tijdens de terugkomdag. Ook hebben zij stations d’apprentissage ontwikkeld en gedeeld.


Studielast

28 uren waarvan:

  • 6 uur voorbereidingsbijeenkomst en terugkommiddag (vakdidactisch)
  • 6 uur voorbereiding en materiaalontwikkeling (vakdidactisch)
  • 16 uur in Lille (vakinhoudelijk)

Data, tijden en plaats

Voorbereidingsbijeenkomst: vrijdag 5 oktober 2018 van 14:00 tot 17:00

Bezoek aan Lille: donderdag 9 en vrijdag 10 mei.

Terugkommiddag: in overleg met de deelnemers.

Tarief

Per deelnemer €200,- . Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.


Excursieleiding en informatie

De excursie wordt begeleid door Inge Elferink inge.elferink@rug.nl vakdidacticus Frans bij de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen en het EVN, Christine Vidon c.vidon@rug.nl , vakdidacticus Frans bij het EVN en docente taalvaardigheid bij de Faculteit der Letteren, Rijkuniversiteit Groningen.

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:21