Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sFrans

Frans (ervaren)

Ceci n’est pas une leçon Lieu de rencontre et d’échange autour de la didactique du FLE

PLG voor ervaren docenten Frans (> 4 jaar ervaring)

De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Frans en Duits, alleen de start van iedere bijeenkomst is plenair in het Nederlands. Bij voldoende aanmeldingen worden beide groepen mogelijk gesplitst.

Beschrijving inclusief thema’s

In deze professionele leergemeenschap (PLG) voor ervaren docenten van de schoolvakken Frans en Duits staat de toekomst van het onderwijs van beide talen centraal. Samen met ervaren vakcollega’s van andere scholen houdt u zich bezig met actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van de vreemdetalendidactiek, verdiept u uw vakdidactische kennis en vaardigheden, ontwikkelt u gezamenlijk materiaal en wisselt u ervaringen uit. De volgende startvragen komen daarbij aan de orde:

 1. Wat verstaan we onder goed onderwijs van het Frans/Duits anno 2017?
 2. Wat verstaat de wetenschap eronder?
 3. Welke uitdagende thema’s bestaan er op het gebied van de didactiek van het Frans en Duits?
 4. Hoe kunnen die thema’s vertaald worden naar de lespraktijk?
 5. Waar willen we naar toe?

Tijdens de eerste bijeenkomst geven we een overzicht van de belangrijkste enjeux vanuit (semi-)wetenschappelijke literatuur en discussiëren we over de meest relevante thema’s. Daarna stellen we gezamenlijk de onderwerpen vast waar we ons de overige vier bijeenkomsten in willen verdiepen. Hierin kunt u uw eigen wensen en behoeftes kenbaar maken. Het is mogelijk te differentiëren in kleinere subgroepen. Onderwerpen die daarbij mogelijk aan bod komen: inhoudsgericht taalonderwijs (content-based language teaching), het stimuleren van hogere orde denkvaardigheden, interculturele competenties, formatieve toetsing en adaptieve feedback, taakgericht talenonderwijs op basis van hele, complexe taken, meer aandacht voor de productieve vaardigheden, interactie en scaffolding.

Doelen

 • U kunt uitleggen wat de belangrijkste thema’s en uitdagingen zijn voor de toekomst van het onderwijs van uw taal.
 • U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen op dit gebied vanuit de wetenschap.
 • U kunt de opgedane theoretische kennis op het gebied van één gekozen thema vertalen naar vakdidactisch handelen in uw eigen context.
 • U bent in staat passende materialen te ontwikkelen, implementeren en evalueren.
 • U onderhoudt uw eigen taalniveau, met nadruk op de productieve vaardigheden.
 • U ervaart de voordelen van het samen ontwikkelen met collega’s en het uitwisselen van vakdidactische ervaringen.

Afsluiting

U houdt uw vorderingen bij op een manier die goed bij u past en waarin ICT een rol speelt (vlog, blog, portfolio…).

De cursus wordt afgesloten met een mondelinge presentatie over de opbrengst voor uzelf en uw leerlingen. Deze eindpresentatie vindt gezamenlijk met de presentaties van de cursus voor startende docenten plaats.

Didactische organisatie / werkwijze

Voor iedere bijeenkomst bestudeert u geselecteerde vakdidactische literatuur. Tijdens de bijeenkomst starten we met een inhoudelijke presentatie over de literatuur en bespreken we de belangrijkste punten ervan voor uw lespraktijk. Vervolgens gaat u samen met uw collega’s aan de slag met het ontwikkelen van materiaal waarin u de theorie naar uw eigen onderwijspraktijk vertaalt. U maakt dat materiaal passend voor uw eigen context. Tussen iedere bijeenkomst implementeert u een deel van het ontwikkelde materiaal. Er is ruimte voor (peer) feedback en vakdidactische intervisie met behulp van video-interactie.

Studiebelasting

40 uren waarvan:

 • 12 uren bijeenkomsten
 • 8 uren voorbereiding op de bijeenkomsten (literatuur)
 • 8 uren ontwerpen, implementeren en evalueren van materiaal
 • 6 uren nader te bepalen vakinhoudelijke bijeenkomst met de faculteit der Letteren
 • 6 uren video-interactie, digitaal portfolio en eindpresentatie

Data, tijden en plaats

De PLG-bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag van 14.00-17.00 uur op:

 1. Vrijdag 29 september 2017
 2. Vrijdag 1 december 2017
 3. Vakinhoudelijke bijeenkomst met faculteit der Letteren op nader te bepalen moment in januari of februari
 4. Vrijdag 9 maart 2018
 5. Vrijdag 20 april 2018

Cursusleiding en Informatie

 • Christine Vidon (c.vidon@rug.nl)
 • Inge Elferink (inge.elferink@rug.nl)
 • Matthias Mitzschke (m.g.e.mitzschke@nhl.nl)

Tarieven

Per schooljaar en per docent: 300 € inclusief btw en catering.
* Klavertje vier-korting:
De 4e persoon gratis, bij meer dan 3 aanmeldingen per sectie / per school

Annuleringsvoorwaarden 2017-2018:

Aanmelden was mogelijk tot 10 september 2017

Bij afmelden na 10 september 2017 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen.
(e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding voor dit jaar is inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:34