Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sFrans

Frans (starters)

C’est en forgeant qu’on devient forgeron

Cursus voor startende docenten Frans en Duits (1-4 jaar na diplomering)
De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Frans en Duits, alleen de start van iedere bijeenkomst is plenair in het Nederlands. Bij voldoende aanmeldingen splitsen we beide groepen.

Beschrijving inclusief thema’s

In deze cursus voor de schoolvakken Duits en Frans staat de aansluiting bij de ontwikkeling en behoeften van individuele leerlingen en docenten centraal. De nadruk ligt daarbij op de productieve vaardigheden. Samen met startende collega’s van andere scholen die maximaal 4 jaar geleden hun eerste- of tweedegraadsbevoegdheid hebben behaald, houd je je bezig met de verdieping van je vakdidactische kennis en vaardigheden en het uitwisselen van je ervaringen. De volgende vragen komen daarbij aan de orde:

 1. Differentiatie, gepersonaliseerd leren, scaffolding, just in time support: wat verstaan we daar nu precies onder binnen het talenonderwijs?
 2. Welke materialen en werkvormen passen bij een didactische aanpak die recht doet aan individuele leerbehoeftes en taalontwikkeling van leerlingen?
 3. Hoe kun je deze materialen ontwikkelen, implementeren en evalueren?
 4. Wat betekent de implementatie van deze materialen voor de interactie met je leerlingen?
 5. Hoe volg je de taalontwikkeling van individuele leerlingen? (formatieve toetsing en adaptieve feedback)

De cursus biedt ruimte voor persoonlijke accenten en eigen behoeftes.

Doelen

 • Je kunt uitleggen wat de verschillen en overeenkomsten zijn van de begrippen differentiatie, gepersonaliseerd leren, scaffolding, just in time support.
 • Je kunt de opgedane theoretische kennis vertalen naar vakdidactisch handelen in je eigen context.
 • Je kunt aangeven welke materialen en werkvormen recht doen aan individuele leerbehoeftes en taalontwikkeling van leerlingen en uitleggen waarom.
 • Je bent in staat dergelijke materialen te ontwikkelen, implementeren en evalueren.
 • Je bent op de hoogte van de mogelijkheden van interactie binnen het talenonderwijs.
 • Je kunt bewust bepaalde vormen van interactie inzetten om je leerlingen beter te ondersteunen.
 • Je hebt inzicht in de mogelijkheden om de taalontwikkeling van individuele leerlingen te volgen.
 • Je kunt je feedback aanpassen aan individuele leerlingen.
 • Je onderhoudt je eigen taalniveau, met nadruk op de productieve vaardigheden.
 • Je ervaart de voordelen van het samen ontwikkelen met collega’s en het uitwisselen van vakdidactische ervaringen.

Afsluiting

Je houdt je vorderingen bij op een manier die goed bij je past en waarin ICT een rol speelt (vlog, blog, portfolio…).

De cursus wordt afgesloten met een mondelinge presentatie over de opbrengst voor jezelf en je leerlingen. Deze eindpresentatie vindt gezamenlijk met de presentaties van de ervaren docenten uit de professionele leergemeenschap (PLG) plaats.

Didactische organisatie / werkwijze

Voor iedere bijeenkomst bestudeer je geselecteerde vakdidactische literatuur. Tijdens de bijeenkomst starten we met een inhoudelijke presentatie over de literatuur en bespreken we de belangrijkste punten ervan voor de lespraktijk. Vervolgens ga je samen met je collega’s aan de slag met het ontwikkelen van materiaal waarin je de theorie naar je eigen onderwijspraktijk vertaalt. Je maakt dat materiaal passend voor je eigen context. Tussen iedere bijeenkomst implementeer je een deel van het ontwikkelde materiaal. Er ruimte voor (peer) feedback en vakdidactische intervisie met behulp van video-interactie coaching.

Studiebelasting

55 uur waarvan:

 • 18 uur bijeenkomsten
 • 12 uur voorbereiding op de bijeenkomsten (literatuur)
 • 12 uur ontwerpen, implementeren en evalueren van materiaal
 • 6 uur nader te bepalen vakinhoudelijke bijeenkomst met de faculteit der Letteren
 • 7 uur video-interactie, digitaal portfolio en eindpresentatie

Data, tijden en plaats

De PLG-bijeenkomsten vinden plaats van 14.00-17.00 uur op onderstaande data:

 1. Vrijdag 22 september 2017
 2. Vrijdag 13 oktober 2017
 3. Vrijdag 17 november 2017
 4. Vakinhoudelijke bijeenkomst met faculteit der Letteren op nader te bepalen moment in december of januari
 5. Vrijdag 16 februari 2018
 6. Vrijdag 23 maart 2018
 7. Vrijdag 20 april 2018

Locatie volgt.

Cursusleiding en Informatie

 • Christine Vidon (c.vidon@rug.nl)
 • Inge Elferink (inge.elferink@rug.nl)
 • Matthias Mitzschke (m.g.e.mitzschke@nhl.nl)

Tarieven

Totaaltarief voor een schooljaar per docent: 350 € inclusief btw en catering.
* Klavertje vier-korting:
De 4e persoon gratis, bij meer dan 3 aanmeldingen per sectie / per school

Aanmelding voor dit jaar inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:18 september 2017 11:20