Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Frans

PLG Frans - Taalvaardigheid

Cursusjaar 2018-2019

Sur le bout de la langue

Doelgroep

Deze cursus taalvaardigheid is bestemd voor startende en ervaren collega’s Frans die hun niveau in de Franse taal willen verbeteren. Zowel eerste-, tweedegraads docenten zijn welkom.

Inhoud en resultaat

#balancetonporc, ni gauche ni droite, Christine Angot & Gauvain Sers. Volgt u het nog?
Wilt u uw Franse taalvaardigheid versterken en werken aan actuele thema’s? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Tijdens en buiten de sessies werkt u aan de volgende doelen:

 • Communiceren (spreken en schrijven) in het Frans op een C1/C2 niveau zoals beschreven in het ERK en uitgewerkt in de Taalprofielen.
 • Recente trends en ontwikkelingen in de Franse maatschappij begrijpen en doorgronden.
 • Uitbreiden van het eigen vakdidactisch repertoire.

Programma

In zeven bijeenkomsten verspreid over het schooljaar komen in elke bijeenkomst de volgende thema’s aan de orde:

1. De hedendaagse Franse maatschappij

We werken aan de taalvaardigheid door politieke, economische, culturele en aan onderwijs gerelateerde thema’s aan te halen.

2. Vakdidactiek in de praktijk

De lespraktijk van de deelnemers is een terugkerend thema.
We volgen de MOOC FLE «Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui» van de Cavilam om goed geoutilleerd over deze thematiek te kunnen uitwisselen. Hiermee kunt u beter in het Frans over uw vakdidactische keuzes communiceren.
We bereiken deze resultaten door samen te onderzoeken en ervaren hoe (peer-) feedback, activerende didactiek, doeltaal-voertaal en ICT tools het (eigen) leerproces ondersteunen of zelfs bespoedigen.

In de eerste bijeenkomst bespreken we welke accenten de deelnemers willen leggen in de rest van de bijeenkomsten.

Als achtste bijeenkomst bezoeken we gezamenlijk de Dag van de Vakdidactiek op 5 juni 2019.

De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Frans.

Afsluiting

U houdt als deelnemer uw eigen vorderingen bij. De vorm hiervan mag u zelf bepalen: portfolio, vlog of blog. In de laatste bijeenkomst worden de opbrengsten van de PLG met elkaar gedeeld.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben voorbereid, bijgewoond en daarin actief hebben geparticipeerd. Daarnaast is het portfolio, de vlog of blog compleet vóór de zevende bijeenkomst.


Studielast

75 uur (45 uur vakinhoudelijk, 30 uur vakdidactisch) waarvan:

 • 21 uur contacttijd (14 uur vakinhoudelijk, 7 uur vakdidactisch)
 • 5 uur Dag van de vakdidactiek (vakdidactisch)
 • 14 uur voorbereiding (vakinhoudelijk)
 • 15 uur vormgeven van portfolio / blog / vlog (vakinhoudelijk)
  20 uur MOOC FLE (vakdidactisch)

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur op de volgende data:

 • Sessie 1: Vrijdag 12 oktober 2018
 • Sessie 2: Vrijdag 2 november 2018
 • Sessie 3: Vrijdag 30 november 2018
 • Sessie 4: Vrijdag 11 januari 2019
 • Sessie 5: Vrijdag 8 februari 2019
 • Sessie 6: Vrijdag 15 maart 2019
 • Sessie 7: Vrijdag 12 april 2019
 • Sessie 8: Dag van de vakdidactiek op 5 juli 2019. Deze is voor deelnemers gratis.

De exacte locatie wordt nader bekend gemaakt.

Tarief

Per deelnemer €350,- inclusief catering.

De Klavertje vier-korting geldt voor deze activiteit: bij meer dan 3 aanmeldingen per sectie of school mag de 4e persoon gratis deelnemen,

Extra: deelnemers kunnen op 18 januari 2019 de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur bezoeken tegen een gereduceerd tarief van 50% van de prijs.

PLG-leiding en informatie

De PLG wordt verzorgd door Christine Vidon (c.vidon@rug.nl) , vakdidacticus Frans bij het EVN en docente taalvaardigheid bij de Faculteit der Letteren, Rijkuniversiteit Groningen.

Aanvulling

Een mogelijke aanvulling op deze cursus is de excursie naar Lille. Deze heeft ook een sterke vakdidactische invulling. Alweer een mooie combinatie van taalvaardigheid, civilisation en vakdidactiek!

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 08:24