Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sFrans

Frans (ervaren - plus)

En route pour augmenter la motivation.

PLG+ voor ervaren docenten Frans (> 4 jaar ervaring)  

De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Nederlands.

Beschrijving inclusief thema’s

In deze uitgebreide professionele leergemeenschap (PLG+) voor ervaren docenten in de schoolvakken Frans en Duits staat het verhogen van de motivatie van uw leerlingen centraal. Samen met ervaren vakcollega’s van andere scholen verdiept u uw vakdidactische kennis en vaardigheden, ontwikkelt u gezamenlijk materiaal en wisselt u ervaringen uit. De volgende vragen komen daarbij aan de orde:

 1. Hoe kunt u volgens wetenschappelijk onderzoek de motivatie van uw leerlingen voor het leren van Frans en Duits verhogen?
 2. Differentiatie, gepersonaliseerd leren, scaffolding, just in time support: wat verstaan we daar nu precies onder binnen het talenonderwijs?
 3. Wat zijn de kenmerken van goede, hele, complexe taken volgens de principes van taakgericht talenonderwijs (task based language teaching) en het 4C/ID model (Van Merriënboer & Kirschner, 2007)?
 4. Hoe verloopt de natuurlijke taalverwervingsvolgorde van het leren van derde en vierde vreemde talen bij leerlingen in de Nederlandse context?
 5. Welke materialen en werkvormen passen bij een didactische aanpak die recht doet aan individuele leerbehoeftes en taalontwikkeling van leerlingen?
 6. Hoe kun je deze materialen ontwikkelen, implementeren en evalueren?
 7. Wat betekent de implementatie van deze materialen voor de interactie met je leerlingen?
 8. Hoe volg je de taalontwikkeling van individuele leerlingen? (formatieve toetsing en adaptieve feedback)

De PLG+ is een doorstart en voortzetting van de PLG Frans en Duits die de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden waarin de focus lag op het ontwikkelen van motiverend lesmateriaal voor leerlingen in de tweede klas. Een aantal deelnemende docenten zal volgend jaar deelnemen aan deze nieuwe PLG. Hun doel daarbij is het materiaal voor de onderbouw aan te scherpen op basis van de eerder opgedane ervaringen, zodat dit met andere vakcollega’s gedeeld kan worden en nieuw materiaal voor de derde en hogere leerjaren te ontwikkelen.

Tijdens de PLG is er ruimte om persoonlijke accenten te leggen en eigen behoeftes aan te geven.

Doelen

 • U bent op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten van motivatie voor het leren van vreemde talen.
 • U kunt uitleggen wat de verschillen en overeenkomsten zijn van de begrippen differentiatie, gepersonaliseerd leren, scaffolding, just in time support.
 • U hebt inzicht in de kenmerken van goede, hele, complexe taken volgens de principes van taakgericht talenonderwijs (task based language teaching) en het 4C/ID model (Van Merriënboer & Kirschner, 2007).
 • U bent zich meer bewust van de natuurlijke taalverwerveringsvolgorde van het leren van derde en vierde vreemde talen van uw leerlingen.
 • U kunt de opgedane theoretische kennis vertalen naar vakdidactisch handelen in uw eigen context.
 • U kunt aangeven welke materialen en werkvormen recht doen aan individuele leerbehoeftes en taalontwikkeling van leerlingen en uitleggen waarom.
 • U bent in staat dergelijke materialen te ontwikkelen, implementeren en evalueren.
 • U bent op de hoogte van de mogelijkheden van interactie binnen het talenonderwijs.
 • U kunt bewust bepaalde vormen van interactie inzetten om uw leerlingen beter te ondersteunen.
 • U hebt inzicht in de mogelijkheden om de taalontwikkeling van individuele leerlingen te volgen.
 • U kunt uw feedback aanpassen aan individuele leerlingen.
 • U ervaart de voordelen van het samen ontwikkelen met collega’s en het uitwisselen van vakdidactische ervaringen.

Afsluiting

U houdt gedurende het jaar een digitaal portfolio bij. De PLG wordt afgesloten met een visuele en mondelinge presentatie van de belangrijkste leeropbrengsten van uw deelname voor uzelf en uw leerlingen waarbij u uw eigen creativiteit en ICT-vaardigheden inzet (vlog, video, interactieve poster).

Didactische organisatie / werkwijze

Voor iedere bijeenkomst bestudeert u geselecteerde vakdidactische literatuur. Tijdens de bijeenkomst starten we met een inhoudelijke presentatie over de literatuur en bespreken we de belangrijkste punten ervan voor uw lespraktijk. Vervolgens gaat u samen met uw collega’s aan de slag met het ontwikkelen van materiaal waarin u de theorie naar uw eigen onderwijspraktijk vertaalt. U maakt dat materiaal passend voor uw eigen context. Tussen iedere bijeenkomst implementeert u een deel van het ontwikkelde materiaal. Er is ruimte voor (peer) feedback en vakdidactische intervisie met behulp van video-interactie.

Studiebelasting

88 uren waarvan:

 • 33 uren bijeenkomsten
 • 22 uren voorbereiding op de bijeenkomsten (literatuur)
 • 22 uren ontwerpen, implementeren en evalueren van materiaal
 • 11 uren video-interactie, digitaal portfolio en eindpresentatie

Data, tijden en plaats

De PLG-bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur op:

 • Vrijdag 15 september 2017
 • Vrijdag 6 oktober 2017
 • Vrijdag 3 november 2017
 • Vrijdag 24 november 2017
 • Vrijdag 15 december 2017
 • Vrijdag 12 januari 2018
 • Vrijdag 9 februari 2018
 • Vrijdag 16 maart 2018
 • Vrijdag 20 april 2018
 • Vrijdag 18 mei 2018
 • Vrijdag 22 juni 2018

De exacte locatie wordt nader bekend gemaakt.

Cursusleiding en Informatie

 • Inge Elferink (inge.elferink@rug.nl)
 • Matthias Mitzschke (m.g.e.mitzschke@nhl.nl)

Tarief

Totaaltarief voor een schooljaar per docent: 550 euro, inclusief btw en catering.
* Klavertje vier-korting:
De 4e persoon gratis, bij meer dan 3 aanmeldingen per sectie / per school

Annuleringsvoorwaarden 2017-2018:

Aanmelden was mogelijk tot 10 september 2017

Bij afmelden na 10 september 2017 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen.
(e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding voor dit jaar is inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:34