Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG's

Filosofie

Vaardigheden in de filosofieles - Cursusjaar 2017-2018

Filosofische vaardigheden, zoals argumentatie, begripsanalyse, vooronderstellingenonderzoek, discussie en debat, komen vaak wel voor in de lespraktijk, maar lang niet altijd gestructureerd. In deze cursus worden een aantal manieren aangereikt om vaardigheden in de filosofieles systematisch en effectief te oefenen.

Deze cursus is geschikt voor zowel beginnende als ervaren docenten filosofie.

Doel

Leerlingen gestructureerd filosofische vaardigheden aanleren door:
 1. Kennis over effectieve lesontwerpen toe te passen in de praktijk.
 2. Kennis over werkvormen en opdrachten toe te passen die leerlingen actief laten filosoferen, o.a. naar aanleiding van primaire teksten
 3. Een doorlopende leerlijn vaardigheden te ontwikkelen voor de eigen lespraktijk.

Afsluiting

 1. Lesontwerp gebaseerd op ontwerpprincipes, voorzien van feedback van de docent en van medecursisten.
 2. Selectie tekst + werkvorm/opdracht (voorzien van feedback)
 3. Doorlopende leerlijn vaardigheden voor de eigen lespraktijk (voorzien van feedback)

Didactische organisatie:

 1. Theoriebijeenkomst 1: Ontwerpprincipes
 2. Praktijkbijeenkomst 1: Toepassen Theorie 1, feedback en uitwisselen ervaringen
 3. Theoriebijeenkomst 2: Selectie teksten, werkvormen en opdrachten
 4. Praktijkbijeenkomst 2: Toepassen Theorie 2, feedback en uitwisselen ervaringen
 5. Theoriebijeenkomst 3: Doorlopende leerlijn vaardigheden
 6. Praktijkbijeenkomst 3: Feedback doorlopende leerlijn en uitwisseling/ afsluiting

Data, tijden en plaats

1) Vaardigheden Filosofie: maandagen van 17.30-20.30 uur

 • 18 september
 • 9 oktober 2017
 • 13 november 2017
 • 12 februari 2018
 • 12 maart 2018
 • 16 april 2018

2) Nascholingsdag over Identiteit:

 • Woensdag 4 oktober 2017, 09.45-16.00 uur, Faculteit der Wijsbegeerte, zaal Omega.

Cursusleiding

Eva-Anne Le Coultre

Tarief

Cursus en nascholingsdag: per schooljaar per docent 300 € incl. btw en catering.
* Klavertje vier-korting:
De 4e persoon gratis, bij meer dan 3 aanmeldingen per sectie / per school

Aanmelding voor dit jaar inmiddels gesloten, let op onze website!

per mail naar e.a.le.coultre@rug.nl (ook vragen over dit nascholingsaanbod)

Laatst gewijzigd:18 september 2017 11:27