Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Duits

PLG Duits - Excursie

Cursusjaar 2018-2019

Duiken in een cultuurbad: drie Nobelprijswinnaars en een stad

Doelgroep

Docenten Duits met belangstelling voor literatuur, cultuur en Landeskunde.

Inhoud en resultaat

Het bijtanken van Duitstalige cultuur en taal is onmisbaar om overtuigend les te geven, daarom ondergaan we een culturele onderdompeling in Lübeck en ontwikkelen aansluitend samen passend lesmateriaal voor de eigen onderwijspraktijk. Waarom Lübeck? Drie winnaars van de Nobelprijs in een stad: Thomas Mann, Günter Grass en Willy Brandt. Natuurlijk nemen we in kijkje in de musea van deze drie grote Duitsers. We ervaren de Hanzestad als plaats van de roman Buddenbrooks en snoepen van Lübecks zoet: marsepein. Daarom Lübeck!

Programma
Introductieavond in Nederland

We beginnen met een inleiding in de Buddenbrooks van Thomas Mann en Professor Unrat van Heinrich Mann. De films die bij de romans horen worden geïntroduceerd. Verder bespreken we Lübeck als Hanzestad en de geschiedenis van het marsepein en gaan we in op praktische zaken rond de reis naar Lübeck. Literatuur ter voorbereiding en voor de afsluiting wordt verstrekt.

Reis naar Lübeck

De reis naar Lübeck is op eigen gelegenheid en de overnachting(en) worden individueel geboekt. De kosten zijn op rekening van de deelnemer.

In Lübeck

Vrijdagavond (facultatief): samen avondeten in Lübeck op eigen kosten.
Zaterdag: Bezoek aan Buddenbrookhaus, Günter-Grass-Haus en Willy- Brandt-Haus. Aansluitend Kaffee und Kuchen in een Traditonskonditorei (Entreeprjzen musea en Kaffe und Kuchen zijn bij de prijs inbegrepen).

Facultatief: De oude binnenstad (Unesco werelderfgoed) kan op eigen gelegenheid worden verkend. Wie de zondag nog in Lübeck wil verblijven kan bijvoorbeeld het nieuwe Hanzemuseum bekijken en Travemünde bezoeken.

Afsluiting

U ontwikkelt na het bezoek aan Lübeck een Lernstation naar eigen keuze rond het thema Lübeck. Het format wordt op de introductieavond besproken. De ontwikkelde Lernstationen worden met alle deelnemers gedeeld. Op basis hiervan kunt u uw eigen Stationenlernen-circuit samenstellen, passend bij uw eigen leerlingen.

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt indien de deelnemer aanwezig is geweest bij de introductieavond en het excursieprogramma in Lübeck. Daarnaast heeft de deelnemer een Lernstation geproduceerd en dit gedeeld met de excursieleiding.,

Studielast

38 uur waarvan

  • 18 contacturen (vakinhoudelijk en vakdidactisch).
  • 20 uur zelfstudie plus introductieavond, voorbereiding op de excursie en productie van een Lernstation (vakinhoudelijk en vakdidactisch)

Data, tijden en plaats

Voorbereiding:3 oktober 2018, 17.00 – 20.00

Excursie Lübeck: 3 november 2018, (facultatieve start op 2 november met gezamenlijk avondeten)

Tarief

€100, - dit is incl. introductieavond, musea-entree en Kaffee und Kuchen na afloop. De reis- en/of verblijfskosten zijn voor eigen rekening

Excursieleiding en informatie

Matthias Mitzschke, m.mitzschke@rug.nl ,

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:20