Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Duits

PLG Duits - DIA-rapport

Cursusjaar 2018-2019

Doeltreffend en motiverend Duits met het DIA-rapport

Doelgroep

Docenten Duits, zowel beginnende als ervaren, eerste- als tweedegraads docenten.

De ervaring leert dat deelname als (deel-)sectie het meest efficiënt is: u heeft op deze manier vaste momenten voor gezamenlijke vakinhoudelijke ontwikkeling en kunt bovendien vooraf afspraken maken met de schoolleiding over studie- of taakuren.

Inhoud en resultaat

Het belevingsonderzoek Duits 2017 (DIA) geeft een overzicht van hoe ons vak ervaren wordt en wat leerlingen als belangrijk en positief ervaren. We zetten dit rapport in om samen het eigen onderwijs onder de loep te nemen en te werken aan een vakdidactische versterking van de lessen Duits. Het rapport biedt inzicht in de behoeften van uw leerlingen en kan een aanleiding zijn om in gesprek te gaan met uw sectiegenoten, schoolleiding of de inspectie.

We hanteren de volgende werkwijze. De enquête bij het DIA-rapport gebruiken we als instrument om een kleine verkenning in de eigen klassen uit te voeren. De resultaten maken inzichtelijk wat uw leerlingen als motiverend en waardevol ervaren. Aansluitend ontwikkelen we daarbij passend lesmateriaal dat we vervolgens inzetten. De drieslag analyseren – lesmateriaal ontwikkelen - uitvoeren in de les leidt tot ontwikkeling en voldoening bij leerlingen en docent.

Programma

In zes bijeenkomsten van telkens 3 uur doorlopen we drie fasen:
- bijeenkomst 1: Bespreking van het DIA belevingsonderzoek 2017en het opstellen van een mini-enquête op basis van het DIA-instrument en/of inventariseren van de wensen van de deelnemers;
- bijeenkomst 2: Opzet en afspraken over de zwaartepunten naar aanleiding van de enquêteresultaten;

- bijeenkomst 3, 4 en 5: Per sessie wordt aan één van de gekozen thema’s gewerkt (bijv. doeltaal-voertaal, actualiteit in de les, literatuur);
- bijeenkomst 6: Presentatie van de ontwikkelde (en gegeven) lessen en evaluatie van het traject.

Alle deelnemers bezoeken de bijeenkomsten 1,2 en 6. Afhankelijk van de eigen voorkeur kan aan een selectie van de bijeenkomsten 3, 4 en 5 deelgenomen worden (maar wenselijk is natuurlijk de deelname aan alle sessies).

Afsluiting

Ter afsluiting geeft elke deelnemer/ groep een korte presentatie van het ontwikkelde lesmateriaal en delen wij ervaringen en mogelijke ontwikkelperspectieven. Daarnaast wordt een verslag van de enquêteresultaten evenals de documentatie van het ontwikkelde lesmateriaal ter beschikking gesteld voor alle deelnemers.         

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij aanwezigheid bij bijeenkomt 1,2,6 en naar keuze en/of 3, 4, 5.

Studielast (afhankelijk van de omvang van de deelname)

50 uur (vakdidactisch) waarvan
 • 18 uur contacttijd
 • 20 uur voorbereiding
 • 12 uur opstellen eindverslag en afronding materiaalontwikkeling

Bij voldoende animo is een deelname en presentatie mogelijk op de Dag van de Vakdidactiek op woensdag 5 Juni 2019

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten vinden plaats in Groningen, Grote Kruisstraat 2/1, op donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur op de volgende data:
 1. Donderdag 27 september 2018
 2. Donderdag 1 november 2018
 3. Donderdag 13 december 2018
 4. Donderdag 14 maart 2019
 5. Donderdag 4 april 2019
 6. Donderdag 16 mei 2019
 7. Dag van de vakdidactiek op 5 juni 2019. Deze is voor deelnemers gratis.

Tarief

 • Per deelnemer € 300,-
 • Tevens kunnen deelnemers op 18 januari 2019 de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur bezoeken tegen een gereduceerd tarief van 50% van de prijs.
 • Deelname aan de Dag van de vakdidactiek op 5 juni 2019 is gratis.
 • Bovendien geldt een Klavertje 4-korting: de 4e vakcollega van een school is gratis

PLG-leiding en informatie

          Judith Nauta (j.e.nauta-glasauer@rug.nl )
          Matthias Mitzschke (m.mitzschke@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 8 juli 2018 brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 9 juli en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Klik hier om u aan te melden. Aanmelding is mogelijk tot en met uiterlijk 8 juli 2018.
Laatst gewijzigd:24 april 2018 14:19