Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sDuits

Duits (starters)

Übung macht den Meister

Cursus voor startende docenten Duits (1-4 jaar na diplomering)

De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Duits en Frans, alleen de start van iedere bijeenkomst is plenair in het Nederlands. Bij voldoende aanmeldingen splitsen we beide groepen.

Beschrijving inclusief thema’s

In deze cursus voor de schoolvakken Duits en Frans staat de aansluiting bij de ontwikkeling en behoeften van individuele leerlingen en docenten centraal. De nadruk ligt daarbij op de productieve vaardigheden. Samen met startende collega’s van andere scholen die maximaal 4 jaar geleden hun eerste- of tweedegraadsbevoegdheid hebben behaald, houdt je je bezig met de verdieping van je vakdidactische kennis en vaardigheden en het uitwisselen van je ervaringen. De volgende vragen komen daarbij aan de orde:

 1. Differentiatie, gepersonaliseerd leren, scaffolding, just in time support: wat verstaan we daar nu precies onder binnen het talenonderwijs?
 2. Welke materialen en werkvormen passen bij een didactische aanpak die recht doet aan individuele leerbehoeftes en taalontwikkeling van leerlingen?
 3. Hoe kun je deze materialen ontwikkelen, implementeren en evalueren?
 4. Wat betekent de implementatie van deze materialen voor de interactie met je leerlingen?
 5. Hoe volg je de taalontwikkeling van individuele leerlingen? (formatieve toetsing en adaptieve feedback)

De cursus biedt ruimte voor persoonlijke accenten en eigen behoeftes.

Doelen

 • Je kunt uitleggen wat de verschillen en overeenkomsten zijn van de begrippen differentiatie, gepersonaliseerd leren, scaffolding, just in time support.
 • Je kunt de opgedane theoretische kennis vertalen naar vakdidactisch handelen in je eigen context.
 • Je kunt aangeven welke materialen en werkvormen recht doen aan individuele leerbehoeftes en taalontwikkeling van leerlingen en uitleggen waarom.
 • Je bent in staat dergelijke materialen te ontwikkelen, implementeren en evalueren.
 • Je bent op de hoogte van de mogelijkheden van interactie binnen het talenonderwijs.
 • Je kunt bewust bepaalde vormen van interactie inzetten om je leerlingen beter te ondersteunen.
 • Je hebt inzicht in de mogelijkheden om de taalontwikkeling van individuele leerlingen te volgen.
 • Je kunt je feedback aanpassen aan individuele leerlingen.
 • Je onderhoudt je eigen taalniveau, met nadruk op de productieve vaardigheden.
 • Je ervaart de voordelen van het samen ontwikkelen met collega’s en het uitwisselen van vakdidactische ervaringen.

Afsluiting

Je houdt je vorderingen bij op een manier die goed bij je past en waarin ICT een rol speelt (vlog, blog, portfolio…).

De cursus wordt afgesloten met een mondelinge presentatie over de opbrengst voor jezelf en je leerlingen. Deze eindpresentatie vindt gezamenlijk met de presentaties van de ervaren docenten uit de professionele leergemeenschap (PLG) plaats.

Didactische organisatie / werkwijze

Voor iedere bijeenkomst bestudeer je geselecteerde vakdidactische literatuur. Tijdens de bijeenkomst starten we met een inhoudelijke presentatie over de literatuur en bespreken we de belangrijkste punten ervan voor de lespraktijk. Vervolgens ga je samen met je collega’s aan de slag met het ontwikkelen van materiaal waarin je de theorie naar je eigen onderwijspraktijk vertaalt. Je maakt dat materiaal passend voor je eigen context. Tussen iedere bijeenkomst implementeer je een deel van het ontwikkelde materiaal. Er ruimte voor (peer) feedback en vakdidactische intervisie met behulp van video-interactie coaching.

Studiebelasting

55 uren waarvan:

 • 18 uren bijeenkomsten
 • 12 uren voorbereiding op de bijeenkomsten (literatuur)
 • 12 uren ontwerpen, implementeren en evalueren van materiaal
 • 6 uren nader te bepalen vakinhoudelijke bijeenkomst met de faculteit der Letteren
 • 7 uren video-interactie, digitaal portfolio en eindpresentatie

Data, tijden en plaats

De PLG-bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur op:

 1. Vrijdag 22 september 2017
 2. Vrijdag 13 oktober 2017
 3. Vrijdag 17 november 2017
 4. Vakinhoudelijke bijeenkomst met faculteit der Letteren op nader te bepalen moment in december of januari
 5. Vrijdag 16 februari 2018
 6. Vrijdag 23 maart 2018
 7. Vrijdag 20 april 2018

De exacte locatie wordt nader bekend gemaakt.

Cursusleiding en Informatie

 • Christine Vidon (c.vidon@rug.nl)
 • Inge Elferink (inge.elferink@rug.nl)
 • Matthias Mitzschke (m.g.e.mitzschke@nhl.nl)

Tarieven

Per schooljaar en per docent: 350 € inclusief btw en catering.

Annuleringsvoorwaarden 2017-2018:

Aanmelden was mogelijk tot 10 september 2017

Bij afmelden na 10 september 2017 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen.
(e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding voor dit jaar is inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:39