Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Menu

PLG Biologie

Cursusjaar 2018-2019

Doelgroep

Startende en ervaren eerstegraads biologiedocenten

Inhoud en resultaat

Zou je weleens wat anders willen doen in je lessen over de koolstofkringloop? Van een expert willen horen hoe CRISPR-Cas nou precies werkt? Of op een andere manier willen toetsen wat je leerlingen hebben opgestoken over cellulaire processen? En wil je (nog) enthousiaste(re) en actieve(re) leerlingen in de klas? In deze PLG vakdidactiek biologie voor starters en ervaren eerstegraads biologiedocenten fris je je vakdidactische en vakinhoudelijke kennis op, wissel je ”parels uit de praktijk” uit met collega-biologiedocenten van andere scholen, en doe je nieuwe ideeën op om je leerlingen actief te laten leren in actuele biologielessen. Als je samen met anderen ook lesmateriaal wilt ontwikkelen, kun je je aanmelden voor het plusprogramma: je gaat dan twee hele dagen aan de slag met het ontwerpen van lesmateriaal.

Aan het eind van de PLG ben je weer helemaal op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de vakdidactiek biologie, en kun je deze toepassen in je lespraktijk bij het ontwerpen van je lessen. Als je ook het plusprogramma volgt, kun je in samenwerking met vakcollega’s weloverwogen vakdidactische keuzes maken en deze toepassen in de ontwikkeling van lesmateriaal, en kun je actuele en relevante biologische contexten verwerken in lesmateriaal.

Programma

De PLG bestaat uit 6 bijeenkomsten. In elke bijeenkomst staat één thema centraal, zoals alternatief toetsen, nieuwe ontwikkelingen in de biologie, ICT toepassingen, omgaan met grafieken en diagrammen, en differentiëren in de biologieles. De bijeenkomsten vragen geen voorbereiding: je kunt zo de deur van je klaslokaal achter je dichttrekken en bij de bijeenkomst aanschuiven. Wat je er opsteekt kun je over het algemeen direct in je lessen toepassen – als het niet volgende week is, dan wel in het komende schooljaar. We reiken extra informatie aan voor degenen die meer willen weten, dat kun je ter verdieping thuis lezen na de bijeenkomsten.

In het plusprogramma ga je daarnaast ook nog twee hele dagen aan de slag met het ontwerpen van lesmateriaal.

Ook de Bèta-brede docentendag is onderdeel van het programma: dompel je een dag onder in workshops en lezingen op het gebied van de Bèta-didactiek.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten (inclusief de Bèta-brede docentendag) hebben bijgewoond.

Deelnemers aan het plusprogramma krijgen bij volledige en actieve participatie een extra aantekening.

Studielast

PLG: 29 uur vakdidactisch: 6 bijeenkomsten van 3.5 uur en de Bèta-brede docentendag.       
PLG met Plusprogramma: 49 uur vakdidactisch

(naast de hierboven genoemde tijdsinvestering 20 uur extra voor twee hele dagen ontwikkelsessies, en 4 uur voor- en nawerk).

Data, tijden en plaats

PLG: Op vrijdagmiddagen van 13:30 - 17:00 uur in de Linnaeusborg, Rijksuniversiteit Groningen.

  1. 14 september 2018
  2. 12 oktober 2018
  3. 14 december 2018
  4. 25 januari 2019
  5. 17 mei 2019
  6. 21 juni 2019

Plusprogramma: twee dinsdagen, van 9:00-17:00 uur. Locatie wordt nog bekend gemaakt.

  1. dinsdag 13 november 2018
  2. dinsdag 5 maart 2019

Bèta-brede docentendag: 12 april 2019

Tarief

Per deelnemer € 350, - (inclusief btw en catering en de Bèta-brede docentendag)        

PLG met Plusprogramma: € 550,- (inclusief btw en catering)  per deelnemer      

Klavertje 4-korting is hier van toepassing: de 4e vakcollega van een school mag gratis deelnemen.

PLG-leiding en informatie

Deniz Haydar (d.haydar@rug.nl) en Lidewij van Katwijk (l.c.van.Katwijk@rug.nl)

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met ScienceLinx.

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:19