Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sAardrijkskunde

Aardrijkskunde (ervaren)

Op weg naar nog betere lessen

Cursusjaar 2017-2018 - Docenten (>3 jaar na diplomering)  

Beschrijving

Deze nascholing biedt vakdidactische verdieping en verbreding voor ervaren aardrijkskundedocenten. In vier bijeenkomsten besteden we aandacht aan het vergroten van vakinhoudelijke kennis, leerlingen motiveren en het ontwikkelen van lesmateriaal. De onderwerpen worden zo goed mogelijk afgestemd op de nieuwe examenonderwerpen Zuid-Amerika en Brazilië en de wensen van de deelnemers.

Doelen

Deelnemers hebben na deze cursus meer vakinhoudelijke kennis over Zuid-Amerika en Brazilië en hebben hun vakdidactische vaardigheden verbeterd zodat ze deze kennis ook kunnen inzetten in de aardrijkskundelessen.

Organisatie

  1. Vakinhoudelijke opening door dr. Monica Silveira Brito (Brazilië)
  2. ‘Bovenbouwleerlingen motiveren’
  3. Nog nader in te vullen naar behoefte van de deelnemers
  4. Teachmeet, uitwisselen van lesmateriaal.

Ter voorbereiding worden verschillende artikelen aangeboden. In de bijeenkomsten bespreken we de theorie en hoe die in te zetten in de lessen. Daarnaast kan er ruimte zijn om lesmateriaal te ontwikkelen en uit te proberen.

Om de cursus zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de lespraktijk kunnen de onderwerpen aangepast worden aan de wensen van de deelnemers.

Afsluiting

Deelnemers ontvangen een certificaat na afloop van de cursus wanneer zij actief deel hebben genomen aan minimaal vier bijeenkomsten. Daarnaast bundelen en delen we het ontwikkelde lesmateriaal.

Register-uren

Voor elke bijeenkomst staan drie contacturen en drie uren voor- en nabereiding. De voor- en nabereiding bestaat uit het lezen van artikelen en ontwikkelen (en mogelijk uitproberen) van lesmateriaal.

Data, tijden en plaats

PLG voor ervaren docenten op maandagmiddag (14.30-17.30); locatie volgt.

  1. 18 september 2017
  2. 20 november 2017
  3. 5 februari 2018
  4. 16 april 2018
  5. Vakinhoudelijke bijeenkomst met moederfaculteit - in voorbereiding.

Cursusleiding en Informatie

Emiel Mulder (g.e.mulder@rug.nl), Chris Diederiks en Cathelijne de Busser

Tarieven

Totaaltarief per schooljaar per docent: 250 € incl. btw en catering.

Annuleringsvoorwaarden 2017-2018:

Aanmelden was mogelijk tot 10 september 2017

Bij afmelden na 10 september 2017 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen.
(e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding voor dit jaar is inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:44