Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sAardrijkskunde

Aardrijkskunde (starters)

Op weg naar nog betere lessen

Docenten (1-4 jaar na diplomering) - Cursusjaar 2017-2018

Beschrijving

Deze nascholing biedt vakdidactische verdieping en verbreding voor beginnende aardrijkskundedocenten. In zeven bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan onderwerpen als activeren, differentiëren, Google Earth en Gis, toetsing en het vergroten van vakinhoudelijke kennis. De onderwerpen worden zo goed mogelijk afgestemd op de nieuwe examenonderwerpen Zuid-Amerika en Brazilië én de wensen van de deelnemers.

Doelen

Deelnemers hebben na deze cursus meer vakinhoudelijke kennis over Zuid-Amerika en Brazilië en hebben hun vakdidactische vaardigheden verbeterd zodat ze deze kunnen inzetten in de aardrijkskundelessen.

Organisatie

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Vakinhoudelijke opening door dr. Monica Silveira Brito (Brazilië)
 2. Activeren met aardrijkskunde
 3. De rol van GIS en Google Earth in de aardrijkskundeles
 4. Toetsen en examens
 5. Differentiëren in de aardrijkskundeles
 6. Teachmeet, uitwisselen van lesmateriaal.

Ter voorbereiding worden verschillende artikelen aangeboden. In de bijeenkomsten bespreken we de theorie en hoe die ingezet kan worden in de lessen. Daarnaast kan er ruimte zijn om lesmateriaal te ontwikkelen en uit te proberen.

Om de cursus zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de lespraktijk kunnen de onderwerpen aangepast worden aan de wensen van de deelnemers.

Afsluiting

Deelnemers ontvangen een certificaat na afloop van de cursus wanneer zij actief deel hebben genomen aan minimaal zes bijeenkomsten. Daarnaast bundelen en delen we het ontwikkelde lesmateriaal.

Register-uren

Voor elke bijeenkomst staan drie contacturen en drie uren voor- en nabereiding. De voor- en nabereiding bestaat uit het lezen van artikelen en ontwikkelen (en mogelijk uitproberen) van lesmateriaal.

Data, tijden en plaats

Leergang voor beginners op maandagen (14.30-17.30); locatie volgt.

 1. 18 september 2017
 2. 09 oktober 2017
 3. 20 november 2017
 4. 05 februari 2018
 5. 12 maart 2018
 6. 16 april 2018
 7. Vakinhoudelijke bijeenkomst met moederfaculteit - in voorbereiding.

Cursusleiding en Informatie

Emiel Mulder (g.e.mulder@rug.nl), Chris Diederiks en Cathelijne de Busser

Tarieven

Per schooljaar per docent: 350 € incl. btw en catering.

Aanmelding voor dit jaar inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:18 september 2017 11:12