Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG's

Maatschappijleer

Verdiepen van de maatschappijles
mensenmassa in beweging
mensenmassa in beweging

Beschrijving inclusief thema(‘s)

Het eenjarige curriculum van maatschappijleer is vakinhoudelijk heel vol. Met zo'n vol curriculum ligt het gevaar op de loer dat leerlingen heel veel begrippen leren, maar nauwelijks aan verdieping en vorming toekomen. Hoe maak je als docent keuzes in de lesstof, hoe zorg je dat maatschappijleer meer is dan een oppervlakkig begrijpen van de begrippen, hoe geef je de stof zo vorm dat leerlingen gaan nadenken over het samenleven van mensen en over zichzelf in relatie tot die samenleving?

Dit zijn de vragen die in de PLG voor beginnende en gevorderde docenten maatschappijleer aan bod komen door middel van het analyseren en verbeteren van zelf ingebracht lesmateriaal. Activeren en kritisch denken van leerlingen en differentiëren tussen leerlingen zijn thema’s die tijdens het werken aan deze vragen aan de orde komen.

Doelen

  • Je kunt vormingsdoelen integreren met kennis- en vaardigheidsdoelen en deze vertalen naar lesmateriaal
  • Je kunt lesmateriaal ontwikkelen dat bijdraagt aan de verhoging van kritisch denken van leerlingen in de maatschappijleerles.

Afsluiting

Bundelen van het verbeterde en succesvol lesmateriaal (lessenserie, opdracht/ werkvorm, e.d.) in een publicatie van Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

Didactische organisatie / werkwijze

Je gaat samen met andere docenten lesmateriaal van jezelf of anderen analyseren en verbeteren. Het verbeterde lesmateriaal wordt door een van de deelnemers uitgevoerd en in de daaropvolgende bijeenkomst wordt het verloop van de les en de leeractiviteiten van de leerlingen uitgewisseld en geëvalueerd.

De vakinhoudelijke bijeenkomst bestaat uit een lezing met aansluitend een vertaling van de lezing naar de eigen lespraktijk.

De bijeenkomsten worden inhoudelijk en organisatorisch voorbereid en geleid door de vakdidacticus maatschappijleer.

Studiebelasting

In totaal 35 uur: 7 bijeenkomsten van 3 uur, inclusief vakinhoudelijke bijeenkomst. Voorbereiding per bijeenkomst 1 uur / Verwerking nadien 1 uur.

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten vinden plaats van 14:30 – 17:30 te Groningen (locatie volgt).

  1. woensdag 20 september 2017
  2. woensdag 11 oktober 2017
  3. woensdag 15 november 2017
  4. woensdag 17 januari 2017 (vakinh. middag met faculteit in voorber.)
  5. woensdag 14 februari 2018
  6. woensdag 14 maart 2018
  7. woensdag 16 april 2018

Cursusleiding en Informatie

Marieke van der Wal, vakdidacticus maatschappijleer & -wetenschappen (marieke.van.der.wal@rug.nl)

Tarieven

per schooljaar per docent: 350 €, inclusief btw en catering.

Annuleringsvoorwaarden 2017-2018:

Aanmelden was mogelijk tot 10 september 2017

Bij afmelden na 10 september 2017 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen.
(e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding voor dit jaar is inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:42