Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sLezen voor de Lijst

Voorwaarden

Aanmelden
  • U kunt zich inschrijven voor de training via het digitale inschrijfformulier
  • Voor aanvang van de cursus krijgt u informatie over het programma, de locatie en eventueel voorbereidend werk.
Annuleren
        «  door de deelnemer:
  • Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn tot deelname, dan dient u dat schriftelijk door te geven aan de Lerarenopleiding.
  • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de cursus brengen wij u 55 euro administratiekosten in rekening.
  • De volledige cursuskosten worden in rekening gebracht indien u zich binnen een maand voor aanvang van de cursus afmeldt.
  • Afwezigheid zonder melding vooraf verplicht u tot betaling van het hele bedrag.

  • Indien u gelijktijdig met uw annulering een betalende vervanger aanmeldt, worden geen extra kosten in rekening gebracht.

        «  door de opleiding:
  • Annulering door de Lerarenopleiding is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard betalen wij u dan de cursuskosten terug.
Certificering

Bij voldoende participatie en aanwezigheid tijdens de cursusdag ontvangt u een certificaat. Daarvoor wordt van u verwacht dat u:

  • tijdens alle cursusbijeenkomst(en) aanwezig bent
  • opgegeven opdrachten met voldoende inzet uitvoert.

Laatst gewijzigd:07 juli 2017 14:56