Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sLezen voor de Lijst

Team

Projectleiding en -coördinatie

Theo Witte

Theo Witte is werkzaam als vakdidacticus Nederlands bij de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 promoveerde hij op een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen. Op dit moment leidt hij diverse onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van het literatuuronderwijs.  

Cilla Geurtsen
Cilla Geurtsen geeft sinds 10 jaar Nederlands op Beyers Naudé (christelijk gymnasium te Leeuwarden). Ook is zij cultuurrecensent voor verschillende kranten en internetsites. "Op het CGBN proberen wij leerlingen te stimuleren om veel te lezen. In de lessen, maar ook in de diverse keuzemodules komt literatuur aan bod. Het is voor mij altijd een uitdaging om een leerling het juiste boek op het juiste moment aan te raden. Niet elk boek is op elk moment geschikt."

Monique Metzemaekers

Monique Metzemaekers is docent Nederlands (al 36 jaar) en coördinator onderwijs aan Het Hogeland College afdeling havo en atheneum in Warffum. Zij vindt literatuur een erg belangrijk onderdeel van het schoolvak Nederlands. Stimuleren dat leerlingen zich ontwikkelen en zichzelf ambities stellen is het doel van haar lessen literatuur.

Marlies Schouwstra

Marlies Schouwstra geeft sinds 2000 Nederlands, CKV en GLO. Sinds 2005 werkt zij op UniC voor eigenzinnig havo en vwo in Utrecht. Op UniC wordt GLO gegeven op basis van literaire competenties. Centraal daarbij staan het eigenaarschap van de leerling, de faciliterende rol van de docent en het zoeken naar nieuwe en motiverende didactische instrumenten.

Coen Peppelenbos

Coen Peppelenbos (Raalte, 1964) werkt bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Hij is daarnaast schrijver, recensent en uitgever. Met Corrie Joosten en Joke van Balen maakte hij het Basisboek literatuur. Zijn weblog behoort tot de zes beste weblogs over literatuur volgens HP/De Tijd.

André van Dijk
André van Dijk geeft sinds 1972 les, momenteel aan vwo-klassen op het Sint-Maartenscollege te Maastricht. Zijn opvattingen over literatuureducatie zijn nogal beïnvloed door de programma’s van culturele vorming. Kennisoverdracht, zeker, en ook – pedagogiek – aandacht voor het participeren in culturele activiteiten. Gedichten schrijven en publiceren, declameren, debatteren, acteren, een onderzoek opzetten en uitvoeren.

Martijn Koek
Martijn Koek geeft 17 jaar les aan het Keizer Karel College in Amstelveen, een school voor havo, vwo, gymnasium en technasium. Behalve docent Nederlands is hij daar docent Literatuur en onderwijscoördinator. Zijn didactiek gaat uit van een sturende rol van de docent: lesstructuur, docenthouding en opdrachten dienen er voortdurend op gericht te zijn om leerlingen echt te laten nadenken, zodat ze op een hoger niveau kunnen komen.
Laatst gewijzigd:07 juli 2017 14:56