Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Lezen voor de Lijst

Differentiatie literatuuronderwijs

Haal meer uit Lezen voor de Lijst
.
.

Lezen voor de Lijst heeft in korte tijd een stevige plek gekregen in het literatuuronderwijs. De site telt dagelijks zo’n 12.000 bezoekers die samen meer dan 100.000 pagina’s bekijken. Vanwege dit succes heeft de Koninklijke Bibliotheek besloten de website over te nemen waardoor de toekomst van Lezen voor de Lijst is verzekerd.

Uit recent onderzoek* blijkt dat Lezen voor de Lijst een inspirerende en praktische basis biedt voor het hele literatuuronderwijs van het eerste jaar tot en met het examenjaar. En ook helpt bij het maken van sectiebrede afspraken. Docenten die de site en de niveaus veel gebruiken zijn enthousiast: ‘Sinds we werken met Lezen voor de Lijst is de belangstelling van leerlingen voor literatuur en het plezier erin toegenomen’.

*) Oberon (2016) Lees- en literatuuronderwijs in havo en vwo. Amsterdam: Stichting Lezen.

leesniveaus
leesniveaus

Trainingsprogramma

Theo Witte komt graag bij u op school om de sectie Nederlands (incl. de mediathecaris) te trainen in het gebruik van lezenvoordelijst.nl voor zowel de onderbouw als de bovenbouw (vmbo, havo, vwo). Aangezien de ontlezing en leesmotivatie van leerlingen door veel docenten als het grootste probleem wordt ervaren, is er ook aandacht voor deze problematiek. De training geeft vooral veel praktische tips om jongeren aan het lezen te krijgen en op het spoor van hun literaire ontwikkeling te zetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Witte (t.c.h.witte@rug.nl of 06 - 3496 7737)

Laatst gewijzigd:30 april 2018 08:54