Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOrganisatie

Rendement

Hoe wordt de kwaliteit van de Lerarenopleiding gewaardeerd?

Over het monitoren van kwaliteit
Wij werken op verschillende manieren aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat gebeurt door:

  • cursussen/stages te evalueren naar het oordeel van studenten
  • tijdbesteding en de studeerbaarheid van het programma te bewaken
  • het curriculum te evalueren aan het eind van elk collegejaar
  • de mening van zowel studenten als docenten, alumni, schoolopleiders en coaches mee te wegen
  • instroom, uitstroom en rendement nauwkeurig in de gaten te houden.

De uitkomst van alle evaluaties komt ter sprake in de opleiding en vormt de basis voor het onderwijsbeleid.

Tevredenheid van studenten
Masterstudenten in studiejaar 2013-2014 waarderen het vak Onderwijskunde bovengemiddeld, met daarin de items Persoonlijk contact met docenten en Groepsinteractie >3,5*.
Verbeterpunten: Enthousiasme en Voorbereiding toetsopdracht (beide <3*).

*Antwoorden op Likertschaal: 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden). Schaalmidden = 3

Instroom
De instroom van de Lerarenopleiding is gestabiliseerd rond de 94 en het rendement is naar behoren (zie onderstaande tabel en grafieken septemberinstroom Masteropleidingen).

Collegejaar Rendement   (% nominaal afgestudeerden) Instroom (sept. voltijd)
2006-2007 64.77% 88
2007-2008 60,26% 78
2008-2009 60,34% 58
2009-2010 77,68% 112
2010-2011 68,80% 93
2011-2012 66,30% 92
2012-2013 72,82% 103
2013-2014 72,52% 131
2014-2015 74,75% 99

rendement 2015
rendement 2015
Laatst gewijzigd:20 oktober 2017 15:04
printView this page in: English