Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOrganisatieBestuur en Commissies

Studieadviseur

De Lerarenopleiding kent een eigen studieadviseur: Chris Diederiks, te bereiken van maandag t/m woensdag, per mail of per telefoon: 050 -363 9704. Op die dagen kun je ook afspraken maken. Bij hem kun je terecht voor advies over je (huidige of toekomstige) lerarenopleiding. Hij is je eerste aanspreekpunt wanneer je studie in het gedrang komt door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden.

Vragen kunnen gaan over:

  • een bepaald studieonderdeel
  • de inrichting van de opleiding
  • regelgeving, zoals tentamenregelingen, vrijstellingen e.d.
  • (dreigende) studievertraging.

Specifieke vragen over vakinhoud (eerste jaar Educatieve Master) zijn wrs. bij de studieadviseur van je eigen faculteit eerder op zijn plaats.

Laatst gewijzigd:10 augustus 2016 13:04
printView this page in: English