Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOrganisatieBestuur en Commissies

Opleidingsraad

De facultaire opleidingsdirecteuren die betrokken zijn bij het beleid van de Lerarenopleiding vormen samen de Opleidingsraad:

Laatst gewijzigd:26 augustus 2016 11:17