Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOrganisatieBestuur en Commissies

Opleidingscommissie LO

Volgens het Reglement van Orde heeft de Opleidingscommissie de volgende taken:
  1. Advies uitbrengen aan de betreffende opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over de onderwijs- en examenregeling
  2. Jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  3. (On)gevraagd advies uitbrengen aan de betreffende opleidingsdirecteur en/of het faculteitsbestuur over onderwijszaken in de betreffende opleiding, waaronder de jaarlijkse studiegids.
Vragen of opmerkingen over de taken van de Opleidingscommissie kun je per mail richten aan: (oclo@rug.nl). De e-mail wordt gelezen door de vice-voorzitter en is vertrouwelijk.

De Opleidingscommissie 2018-2019 is als volgt samengesteld:

Personeelsleden

drs. M.R.C. (Mark) Eldering (voorzitter) vakdidacticus economie, tutor
ir. J.E. (Enno) van der Laan vakdidacticus natuurkunde, tutor
Z.H. (Zwanie) van Rij Docent Onderwijskunde/Pedagogiek
Onderwijsveld C. (Cees) Verschoor schoolopleider RSG De Borgen
Studentleden Nina Mooij (vice-voorzitter) Educatieve Master Engels
Renske de Vries Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen
Mathijs Struijk Educatieve Master Aardrijkskunde
Shirley van den Berg (toehorend lid) Master LVHO Nederlands
Anita Zijdemans Master LVHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Ambtelijk secretaris S. (Suus) D. Siekman
Opleidingsdirecteur prof.dr. K. (Klaas) van Veen

Laatst gewijzigd:13 november 2018 14:57