Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOrganisatieBestuur en Commissies

Opleidingscommissie LO

Volgens het Reglement van Orde heeft de Opleidingscommissie de volgende taken:
  1. Advies uitbrengen aan de betreffende opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over de onderwijs- en examenregeling
  2. Jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  3. (On)gevraagd advies uitbrengen aan de betreffende opleidingsdirecteur en/of het faculteitsbestuur over onderwijszaken in de betreffende opleiding, waaronder de jaarlijkse studiegids.
Vragen of opmerkingen over de taken van de Opleidingscommissie kun je per mail richten aan: (oclo@rug.nl). De e-mail wordt gelezen door de vice-voorzitter en is vertrouwelijk.

De Opleidingscommissie 2017-2018 is als volgt samengesteld:

Personeelsleden

drs. M.R.C. (Mark) Eldering (voorzitter) vakdidacticus economie, tutor
ir. J.E. (Enno) van der Laan vakdidacticus natuurkunde, tutor
Z.H. (Zwanie) van Rij Docent Onderwijskunde/Pedagogiek
Onderwijsveld vacant
Studentleden Marianne Streekstra (vice-voorzitter) Educatieve Master Klassieke Talen
Erik Bos LVHO+ aardrijkskunde
Myriam Hemsteede LVHO biologie
Renske de Vries Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen
Nina Mooij Educatieve Master Engels
Ambtelijk secretaris S. (Suus) D. Siekman
Opleidingsdirecteur prof.dr. K. (Klaas) van Veen

OC 2017-2018
OC 2017-2018
Laatst gewijzigd:23 juli 2018 12:27