Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOrganisatieBestuur en Commissies

Opleidingscommissie LO

Volgens het Reglement van Orde heeft de Opleidingscommissie de volgende taken:
  1. Advies uitbrengen aan de betreffende opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over de onderwijs- en examenregeling
  2. Jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  3. (On)gevraagd advies uitbrengen aan de betreffende opleidingsdirecteur en/of het faculteitsbestuur over onderwijszaken in de betreffende opleiding, waaronder de jaarlijkse studiegids.
Vragen of opmerkingen over de taken van de Opleidingscommissie kun je per mail richten aan: (oclo@rug.nl). De e-mail wordt gelezen door de vice-voorzitter en is vertrouwelijk.

De Opleidingscommissie 2017-2018 is als volgt samengesteld:

Personeelsleden

drs. H.C. (Chris) Diederiks (voorzitter) vakdidacticus aardrijkskunde, tutor
ir. J.E. (Enno) van der Laan vakdidacticus natuurkunde, tutor
dr. M. (Marjon) Tammenga-Helmantel vakdidacticus Duits
Onderwijsveld vacant
Studentleden Marianne Streekstra (vice-voorzitter) Educatieve Master Klassieke Talen
Erik Bos LVHO+ aardrijkskunde
Myriam Hemsteede LVHO biologie
Joas Hakvoort
Jorieke Linder
Ambtelijk secretaris S. (Suus) D. Siekman
Opleidingsdirecteur prof.dr. K. (Klaas) van Veen

Laatst gewijzigd:22 november 2017 16:15