Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOrganisatie

Vakdidactiek 1

Periode

Semester 1A

EC 5
Uitgebreide vaknaam Vakdidactiek 1
Progresscode ULOM1305[afk.vak]
Leerdoelen
  1. je kunt de belangrijkste vakdidactische uitgangspunten voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van het onderwijs in jouw schoolvak herkennen en benoemen
  2. je hebt een overzicht van de belangrijkste werkvormen, methoden en leermiddelen binnen het schoolvak
  3. je kunt werkvormen, lesmethodes en/of leermiddelen analyseren en evalueren vanuit vakdidactisch perspectief
  4. je kunt voor het vak gangbare toetsingsvormen en beoordelingsmodellen analyseren en evalueren.
Omschrijving

De colleges en opdrachten staan in het teken van vakdidactisch handelen en analyse, ze appelleren vooral aan de eigen ervaringen op school.

Vakdidactiek I is een vervolg op de Basiscursus. Je leert hoe je de belangrijkste vakdidactische principes kunt toepassen in je lespraktijk en hoe je je lessen, toetsen en leermiddelen kunt analyseren en evalueren. Daartoe neem je deel aan (werk)colleges met studenten van hetzelfde schoolvak of met vergelijkbare schoolvakken, bestudeer je literatuur en voer je opdrachten uit.

Uren per week Variabel
Onderwijsvorm Hoor- en werkcolleges, eventueel deelname aan workshops, conferenties, een werkweek etc.
Toetsvorm

Mondelinge presentatie van een vakdidactische analyse van een werkvorm, methode, module of leermiddel.

Vaksoort Master
Verplichte literatuur
  • Hoofdstukken 3, 4 en 5 (deel 2)  uit Ebbens, S. en Ettekoven S. Effectief Leren (laatste druk)
  • Vakspecifieke vakdidactische literatuur
Docent(en) De voor het schoolvak verantwoordelijke vakdidacticus
Entreevoorwaarden

Aan het tentamen van Vakdidactiek 1 kan worden deelgenomen na afronding van:  

  • Masterstage 1
  • BCL
  • Evt. door de Faculteit als voorwaardelijk aangemerkte onderdelen (geldt niet voor Master LVHO)
Opmerkingen

Voor de colleges geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. Indien hieraan niet wordt voldaan volgt een aanvullende opdracht.

Laatst gewijzigd:08 september 2017 16:06