Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOrganisatie

Onderzoek Master Lerarenopleiding

Periode

Semester 2

EC 10
Rooster

Colleges op maandag

Uitgebreide vaknaam Onderzoek Master Lerarenopleiding
Progresscode ULOM1710AL
Leerdoelen

Na afronding van het vak Onderzoek Master Lerarenopleiding ben je in staat om:

  • aan te geven wat de wetenschappelijke en/of praktische relevantie is van je onderzoek.
  • een toegankelijke en adequate weergave van de beschikbare wetenschappelijke kennis te geven en een heldere definiëring van centrale concepten en begrippen te formuleren.
  • de gekozen onderzoeksmethode(n), werkwijze(n), onderzoeksinstrumenten, en onderzoeksresultaten transparant te verwoorden.
  • implicaties van je onderzoek voor de lespraktijk te verwoorden en een heldere discussie te voeren over de relevantie ervan.
  • in bondig en begrijpelijk taalgebruik je onderzoek te verwoorden met oog voor het doel, de context, en de doelgroep.
Omschrijving

In de hele opleiding wordt een onderzoekgerichte houding tot goed lesgeven bevorderd. In dit onderdeel participeren studenten in vakdidactisch of onderwijskundig en voor de lespraktijk relevant onderzoek van de Lerarenopleiding. Er zijn verschillende soorten van wetenschappelijk onderzoek mogelijk, zoals een uitgebreide literatuurstudie/meta-analyse of empirisch onderzoek, bijvoorbeeld in experimenteel/ontwerpgericht onderzoek.
Het onderzoek wordt afgesloten met een verslag en posterprestentatie. Bij sommige docenten is er de mogelijkheid mee te schrijven aan een wetenschappelijke (vak)publicatie.
Het onderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd in groepsverband.

Uren per week Variabel
Onderwijsvorm Divers: onderzoekmarkt, werkgroepen, workshops, practica, begeleidingsbijeenkomsten
Toetsvorm
  • Onderzoeksvoorstel
  • (Concept)artikel voor een vaktijdschrift of een wetenschappelijk tijdschrift
  • Mondelinge presentatie
Vaksoort Master
Toetsvorm Verslag, posterpresentatie
Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur wordt bekendgemaakt via Nestor

Coördinator prof.dr. K. van Veen
Entreevoorwaarden

Aan het tentamen van Onderzoek Master Lerarenopleiding kan worden deelgenomen na afronding van Vakdidactiek 1 en 2 schoolvak.

Laatst gewijzigd:08 september 2017 16:04