Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOrganisatie

Onderwijskunde VO

Periode

Semester 1B

EC 5
Rooster

Hoorcolleges en werkcolleges (Communicatie in de klas) op maandag

Uitgebreide vaknaam Onderwijskunde VO
Progresscode ULOM1505[afk.vak]
Doelstelling
  1. Je bent op de hoogte van wetenschappelijk onderzoek naar het onderwijs, leren, lesgeven, pedagogiek en de manier waarop het onderwijs is georganiseerd en wordt vernieuwd.
  2. Je bent in staat om het eigen professioneel handelen als docent te verantwoorden vanuit onderzoeksliteratuur
  3. Je kunt je eigen lesgeven analyseren met behulp van gestandaardiseerde lesobservaties (ICALT) en verbeteren met behulp van een verbeterplan op basis van onderzoeksliteratuur en overleg met vakcoach en tutor.
  4. Je bent je bewust van de invloed van non-verbaal gedrag en houding op de interactie met leerlingen.
  5. Je bent in staat om non-verbaal gedrag en houding effectief in te zetten bij je lesgeven.
Omschrijving

Dit onderdeel bestaat uit interactieve hoorcolleges en een handelingsdeel (trainingscolleges).

De colleges staan in het teken van het onderbouwd en doordacht professioneel handelen dat eigen is aan goede docenten. Er is het afgelopen decennium veel onderzoek gedaan naar onderwijs, leren, lesgeven, pedagogisch handelen en de effectiviteit van het pedagogisch-didactisch handelen van leraren. Aan de hand van een aantal basale kernvragen wordt hierop ingegaan, zoals ‘Waarom hebben we onderwijs’, ‘Wat is een goede docent?’, ‘Wat is lesgeven en leren?’ en ‘Welke rol speelt een docent in het leerproces van leerlingen?’

Ook wordt ingegaan op gedrags- en leerproblemen, het Nederlandse onderwijssysteem en de werkcondities van docenten. Onderliggend aan al deze vragen ligt de vraag ‘Wat werkt in het onderwijs en waarom het werkt’. Deze colleges en bijbehorende opdrachten hebben als doel om een gezamenlijke professionele taal te ontwikkelen om over onderwijs in gesprek te zijn.
Daarnaast is er een handelingsdeel, bestaande uit werk- of trainingscolleges, samengevat onder het thema ‘Communicatie in de klas’, waarbij studenten worden getraind in non-verbaal gedrag en houding in de klas.

Uren per week Variabel
Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges (interactieve hoorcolleges en trainingscolleges)

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Vaksoort Master
Verplichte literatuur

Visible learning - John Hattie (ISBN 0415690153) €  35

Overige literatuur wordt op Nestor geplaatst.

Coördinator drs. D.W. Maandag; prof.dr. K. van Veen
Docent(en) Diverse
Entreevoorwaarden

Aan het tentamen van Onderwijskunde VO kan worden deelgenomen na afronding van:  

  • Masterstage 1
  • BCL
  • Door de faculteit als voorwaardelijk aangemerkte onderdelen.

Deze voorwaarden gelden niet voor de Master LVHO

Opmerkingen

Coördinator is Anna Verkade Msc

Docent handelingsdeel (Communicatie in de klas) is Henrike Cuperus

NB
Voor zowel de colleges Onderwijskunde als Communicatie in de klas geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. Indien hieraan niet wordt voldaan volgt een aanvullende opdracht.
Mocht de student verhinderd zijn, moet dit van te voren gemeld worden bij desbetreffende docent.

Laatst gewijzigd:08 september 2017 16:02